Motie aangenomen in Tweede Kamer tegen hatespeech Erdogan

Last updated 11 June 2019

Persbericht – Press Release – Մամլո հաղորդագրություն

20190611StemmingTK
Federatie Armeense Organisaties Nederland • FAON

Persbericht
Motie aangenomen tegen hatespeech van Erdogan over Armeense genocide

Den Haag, 11 juni 2019 – Vrijwel unaniem is vandaag in de Tweede Kamer de motie van ChritenUnie fractielid Joël Voordewind aangenomen, die afkeer uitspreekt over de uitlatingen van de Turkse president Erdogan inzake de Armeense genocide. De Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) bedankt de Kamerleden voor deze heldere en consistente uitspraak. De FAON had bij de Kamer sterk aangedrongen op actie naar aanleiding van de onaanvaardbare uitspraken.

De motie, waarin ook de regering verzocht wordt afstand te nemen van de uitspraken van Erdogan en dit kenbaar te maken aan de Turkse regering, werd door alle partijen gesteund, met uitzondering van de 3 leden van de Denk fractie. Voordewind heeft na de stemming het kabinet verzocht om de Kamer een reactie te sturen, hoe zij de motie gaat uitvoeren.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken had zich bij indiening niet tegen de motie verzet en liet hem aan het oordeel van de Kamer.

Erdogan had in een speech op 24 april, de herdenkingsdag van de Armeense genocide, gesproken over “Armeense bendes die moslims vermoordden en “relocaties als zinnige maatregel”.

Tijdens het Turkije debat in de Tweede Kamer (op 15 mei 2019) werd minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken al door verschillende partijen aangespoord de ontoelaatbare ontkenningspraktijken van Erdogan te veroordelen.

Zie verder uitgebreide FAON persbericht d.d. 20 mei 2019 en persbericht d.d. 6 juni 2019

Back to Top


Federation of Armenian Organisations in the Netherlands • FAON

Press Release
Motion adopted in Dutch Parliament against Erdogan’s Hate Speech on Armenian Genocide

The Hague, 11 June 2019 – Almost unanimously the Dutch Parliament today passed a motion by Christian Union (CU) faction MP Mr. Joël Voordewind, expressing disgust at Turkish President Erdogan’s recent speech regarding the Armenian Genocide. The Federation of Armenian Organisations in the Netherlands (FAON) appreciates this clear and consistant pronouncement by Dutch Parliament. The FAON had urged the Parliament to take action in response to these unacceptable remarks.

The motion by Christian Union MP Mr. Joel Voordewind, in which the Parliament also requests the government to renounce Erdogan’s words and transmit this point of view to the government of Turkey, was supported by almost all members of the Parliament, except the 3 members of the Denk Faction. After the voting Mr. Voordewind asked the Cabinet inform the Parliament how the motion will be implemented.

Foreign minister Blok had not advised against the motion and left it to the judgement of the Parliament.

In a speech on 24 April, the remenbrance day of Armenian Genocide, Erdogan had spoken about “Armenian gangs who massacred Muslim people” and the relocation of the Armenians as a “reasonable action”.

During the Dutch Parliament’s debate on Turkey (on 15 May 2019), several factions had already urged the Dutch Foreign Minister Stef Blok to condemn Erdogan’s inadmissible denial practices.

See further detailed Press Release by FAON on 20 May 2019 and Press Release by FAON on 6 June 2019

Back to Top


• Հոլանդահայ Կազմակերպությունների Ֆեդերացիա • FAON

Մամլո հաղորդագրություն
Հոլանդիայի խորհրդարանը ընդունեց Հայոց ցեղասպանության մասին Էրդողանի ատելությամբ լի ելույթի դեմ բանաձևը

Հաագա, 11 հունիսի 2019 թ. –  Հաագա, 11 հունիսի 2019 թ. – Նիդերլանդների խորհրդարանը այսօր համարյա միաձայն ընդունեց բանաձև, որը ներկայացրել էր Քրիստոնեական միության (CU) խմբակցության անդամ, պատգամավոր Ջոել Վորդեվինդը։ Բանաձևում խորհրդարանը նողկանք է արտահայտում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հայոց ցեղասպանության մասին հնչեցրած խոսքերի հանդեպ։ Հոլանդահայ կազմակերպությունների ֆեդերացիան (FAON) շնորհակալություն է հայտնում պատգամավորներին այս հստակ և հետևողական արտահայտության համար։ Հոլանդահայ կազմակերպությունների ֆեդերացիան (FAON) համառորեն պնդել էր, որ խորհրդարանը միջոցներ ձեռնարկի այդ անընդունելի արտահայտությունները դատապարտելու համար։

Խորհրդարանի բանաձևը դիմում է կառավարությանը մերժել Էրդողանի խոսքերը և այդ տեսակետը փոխանցել Թուրքիայի կառավարությանը։ Այդ բանաձևին կողմ են քվեարկել խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունները բացի երեք հոգուց բաղկացած Դենկ խմբակցությունից։ Քվեարկությունից հետո պատգամավոր Ջոել Վորդեվինդը պահանջեց, որ կառավարությունը խորհրդարանին տեղեկացնի թե ինչպես են իրագործվելու բանաձևի դրույթները։

Արտաքին գործերի նախարար Բլոկի կարծիքը բացասական չէր բանաձևի նկատմամբ երբ դա ներկայացվեց և դրա ընդունումը թողել էր խորհրդարանի հայեցողությանը։

Ապրիլի 24-ին, Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրը, Էրդողանը իր ելույթում ասել է. «հայ հրոսակախմբերի և նրանց աջակիցների վերաբնակեցումը, որոնք կոտորում էին մուսուլման ժողովրդին, ամենաողջամիտ գործողությունն էր, որ կարելի էր նախաձեռնել այդ ժամանակ»։

2019 թվականի մայիսի 15-ին Նիդերլանդների խորհրդարանում տեղի ունեցած Թուրքիայի իրավիճակի մասին քննարկումների ժամանակ, տարբեր խմբակցությունների պատգամավորներ դիմեցին արտգործ նախարար Ստեֆ Բլոկին կոչ անելով` դատապարտել Թուրքիայի անթույլատրելի ժխտողական քաղաքականությունը։

Տես նաև Հոլանդահայ կազմակերպությունների ֆեդերացիայի (FAON) 2019 թ. մայիսի 20-ի մանրամասն մամլո հաղորդագրությունը և 2019 թ. հունիսի 6-ի մամլո հաղորդագրությունը

Back to Top