Aangifte tegen rector Islamitische Universiteit Rotterdam

Last updated 9 December 2015                                                                 English        Հայերեն
Persbericht – Press Release – Մամլո հաղորդագրություն

Federatie Armeense Organisaties Nederland • FAON

Persbericht
Aangifte tegen rector Islamitische Universiteit Rotterdam

Den Haag, 9 december 2015 – De Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) heeft aangifte gedaan tegen de heer Ahmet Akgündüz, rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam. De aangifte betreft discriminatie, haatzaaien, groepsbelediging en genocide ontkenning. De FAON geeft hiermee gevolg aan de oproep van Minister van Onderwijs Bussemaker, die de handelwijze en uitlatingen van Ahmet Akgündüz afkeurt, maar thans geen mogelijkheden ziet om tot sluiting van de onderwijsinstelling te komen. Verschillende organisaties en individuen uit Koerdische en Turkse kring, die zich ook door de uitlatingen van de rector benadeeld voelen, hebben de afgelopen dagen al aangifte gedaan.

De aangifte van de FAON richt zich in de eerste plaats tegen de uitingen van Akgündüz, waarin hij zich ten opzichte van Armeniërs en andere minderheden discriminerend en haatzaaiend heeft uitgelaten. Zo riep hij ten tijde van de verkiezingen in Turkije de Turks-Nederlandse kiezers op om niet op Armeniërs, Koerden en homo’s te stemmen. In de tweede plaats doet de FAON aangifte tegen de voortdurende stroom uitspraken en publicaties van deze persoon, waarin op grove wijze de Armeense genocide wordt ontkend, hetgeen strafbaar is op grond van artikel 137c Wetboek van Strafrecht.

De FAON beschouwt een en ander als strijdig met de Nederlandse wet. Daarbij is de FAON van mening dat de handelwijze van betrokkene haaks staat op de inspanningen van de verschillende gemeenschappen om in Nederland tot dialoog en verzoening te komen. De rector misbruikt bovendien zijn positie in het onderwijs om uiting te geven aan zijn Turks-politieke opvattingen, die naar inhoud onaanvaardbaar zijn. Hier is tevens sprake van de “lange arm van Ankara”, daar de opvattingen van Akgündüz, zowel m.b.t. etnische en religieuze minderheden, als over de Armeense genocide identiek zijn aan die van de regerende AK partijleider Erdogan.

Federation of Armenian Organisations in the Netherlands • FAON

Press Release
Police Report against the Rector of Islamic University of Rotterdam

The Hague, 9 December 2015 – The Federation of Armenian Organisations in the Netherlands (FAON) has filed a police report against Mr Ahmet Akgunduz, rector of the Islamic University of Rotterdam (IUR). The charges against Mr Akgunduz relate to discrimination, incitement to hatred, group defamation and genocide denial. FAON did it in response to the appeal by Dutch Education Minister Mrs Bussemaker, who disapproves the conduct and statements of Ahmet Akgunduz, but does not see any possibility at this point to achieve the closure of the institution. Several organisations and individuals from Kurdish and Turkish circles, which also feel disadvantaged by the rector’s remarks, have already filed a police report against the rector.

The police report by FAON is directed in the first place against the statements by Mr Akgunduz, in which he makes discriminatory and hateful remarks towards Armenians and other minorities. At the time of Turkish elections, for instance, he called on the Turkish-Dutch voters not to vote for Armenians, Kurds and homosexuals. Secondly FAON is filing the police report against the constant flow of statements and publications by this person, in which he grossly denies the Armenian Genocide, thereby violating Article 137c of Dutch Criminal Code.

FAON considers the conduct of Mr Akgunduz as contrary to Dutch law. In addition, FAON believes that the conduct of Mr Akgunduz is at odds with the efforts of various communities in the Netherlands to come to dialogue and to reconciliation. Moreover, the rector also abuses his position in education for expressing his Turkish political views, which are unacceptable. Here is also evident the “long arm of Ankara”, because the views of Mr Akgunduz regarding ethnic and religious minorities, as well as those concerning the Armenian Genocide are identical to those of the ruling Justice and Development Party (AKP) leader Erdogan.

Հոլանդահայ Կազմակերպությունների Ֆեդերացիա • FAON

Մամլո հաղորդագրություն
Դատական հայց Ռոտերդամի իսլամական համալսարանի ռեկտորի դեմ

Հաագա, 9 դեկտեմբերի 2015 – Հոլանդահայ Կազմակերպությունների Ֆեդերացիան (FAON) դատական հայց է ներկայացրել Ռոտերդամի Իսլամական համալսարանի (IUR) ռեկտոր Ահմեդ Աքգյունդյուզի դեմ։ Նրա դեմ մեղադրանքները վերաբերում են խտրականության, ատելության հրահրման, հանրային զրպարտության և ցեղասպանության ժխտման պարագաներին։ Հոլանդահայ ֆեդերացիան (FAON) դիմել է այս նախաձեռնությանը ի պատասխան Հոլանդիայի կրթության նախարար տիկին Բյուսեմակերի կոչին, ով չնայած դատապարտում է Ահմեդ Աքգյունդյուզի վարքագիծը և նրա հայտարարությունները, սակայն առայժմ ի վիճակի չէ փակել նրա ղեկավարած հաստատությունը։ Մի քանի քրդական և թուրքական կազմակերպություններ ու անհատներ ևս դատական հայց են ներկայացրել ռեկտորի դեմ, որոնք նույնպես վիրավորված են ռեկտորի զրպարտչական արտահայտություններից:

Հոլանդահայ ֆեդերացիայի հայցն ուղղված է առաջին հերթին Աքգյունդյուզի այն արտահայտությունների դեմ, որտեղ նա հանդես է եկել խտրական և ատելություն սերմանող հայտարարություններով հայերի և այլ փոքրամասնությունների հանդեպ: Օրինակ Թուրքիայի վերջին ընտրությունների ժամանակ, նա կոչ է արել հոլանդաբնակ թուրք ընտրողներին չքվեարկել հայերի, քրդերի և համասեռամոլների օգտին։ Երկրորդ հերթին` Հոլանդահայ ֆեդերացիայի հայցն ուղղված է այս անձի շարունակական հայտարարությունների և հրապարակումների հոսքի դեմ, որտեղ նա կոպտորեն հերքում է Հայոց ցեղասպանությունը, դրանով իսկ խախտելով հոլանդական քրեական օրենսգրքի 137c հոդվածը։


Հոլանդահայ ֆեդերացիան համարում է, որ Ահմեդ Աքգյունդյուզի վարքագիծը չի համապատասխանում հոլանդական օրենքի դրույթներին։ Բացի այդ, Հոլանդահայ ֆեդերացիան համոզված է, որ Ահմեդ Աքգյունդյուզի պահվածքը խանգարում է Հոլանդիայի տարբեր ազգաբնակիչների միջև երկխոսության և հաշտեցման ջանքերին։ Առավել ևս ռեկտորը չարաշահում է նույնպես իր պաշտոնը կրթության ոլորտում` արտահայտելով թուրքական քաղաքական հայացքներ, որն անընդունելի է։ Այստեղ ևս հստակ երևում է «Անկարայի երկար թևը», քանի որ Ահմեդ Աքգյունդյուզի տեսակետներն ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների մասին, ինչպես նաև Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, միանգամայն համընկնում են Թուրքիայում իշխող «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության առաջնորդ Թայիփ Էրդողանի հայացքների հետ: