About

Vereniging Federatie Armeense Organisatie Nederland (FAON)
 1. De naam van de vereniging is Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON), ook aan te duiden met Armeense Federatie, hierna te noemen «de federatie».
 2. De federatie is gevestigd in ‘s-Gravenhage.
 3. De federatie is opgericht voor onbepaalde tijd.
 4. Het doel van de federatie is:
  • het behartigen van de belangen van en het bevorderen van de integratie en participatie van de (leden van de) Armeense gemeenschap in Nederland met behoud van de Armeense identiteit;
  • het bevorderen van vriendschappelijke banden tussen de Armeense gemeenschap en de Nederlandse samenleving;
  • en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 5. De federatie probeert, ten behoeve van haar leden, haar doel te bereiken door onder meer:
  • op te treden als coördinator en ondersteuner van haar leden;
  • het opsporen, signaleren en onder de aandacht brengen van mogelijke knelpunten die de maatschappelijke ontwikkeling en integratie van de Armeense gemeenschap in Nederland in de weg staan;
  • het geven van adviezen aan haar leden en het ten behoeve van haar leden bemiddelen bij overheidsinstanties en instellingen;
  • het bevorderen van onderlinge solidariteit binnen de Armeense gemeenschap en het onderhouden van functionele relaties met zusterorganisaties in de Armeense diaspora;
  • het bevorderen van (kennis van) de Armeense taal en cultuur;
  • het (doen) organiseren van de jaarlijkse vierentwintig (24) april herdenking van de Armeense genocide van negentienhonderd vijftien en het bevorderen dat deze officieel erkend wordt door onder andere de Nederlandse overheid;
  • alle andere wettige middelen.