Persbericht

Last updated 29 April 2019

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

Persbericht
UITSPRAKEN ERDOGAN GEVAARLIJK EN ONTOELAATBAAR
Let op Nederland: Wie zwijgt, stemt toe!

Den Haag, 29 april 2019 – De Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) heeft regering en parlement opgeroepen de uitspraken, die president Erdogan op 24 april j.l. maakte over de Armeense genocide, sterk te veroordelen.

In een speech op 24 april ging Erdogan op ongekende wijze tekeer. Hij sprak over de 1,5 miljoen slachtoffers, o.a. Armeense kinderen vrouwen, bejaarden, in termen van “Armeense bendes die moslims vermoordden”, waardoor de deportaties van de Armeniërs “een zinnige maatregel” waren. Hij richtte zich vol haat tot Frankrijk, waar dit jaar 24 april tot een nationale dag van herdenking van de Armeense genocide werd uitgeroepen.

Omkering en ontkenning van de feiten van de Armeense genocide zijn reeds decennia de kern van de Turkse ontkenningspolitiek. Velen, zoals de Nederlandse regering meenden de afgelopen jaren in enkele onduidelijke uitlatingen van “medeleven met Armeniërs” vanuit Turkije, een positieve ontwikkeling te kunnen zien, maar de recente uitlatingen laten niet alleen zien dat er aan de ontkenningspolitiek niets is veranderd, maar bovendien dat Erdogan er niet voor terugdeinst om over de hoofden van onschuldige slachtoffers heen haat te zaaien. Dit is gevaarlijk en onaanvaardbaar.

In Nederland tracht de Armeense gemeenschap juist op een vreedzame en waardige wijze de herinnering aan de slachtoffers van de genocide levend te houden. Hierbij wordt rekening gehouden met de Turkse gemeenschap, en waar mogelijk wordt deze hier zelfs zoveel mogelijk betrokken, zoals bij de landelijke herdenking afgelopen woensdag in Assen, waar bij het genocide monument ook een gezamenlijke kranslegging plaatsvond van Armeense, Turkse en Koerdische jongeren.

Bij de hervatting van de diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland werd recent door Minister Blok gesproken over de vele pilaren waar deze op rusten. Aangenomen mag worden dat Nederland de flagrante ontkenning in genoemde uitspraken op krachtige wijze zal veroordelen en Turkije hierop zal aanspreken.

De FAON wijst erop dat de Tweede Kamer al in 2004 de regering opdracht heeft gegeven de erkenning van de genocide telkens in de besprekingen met Turkije te agenderen. Een reactie op dit moment is in lijn met deze opdracht. Dit is een moment dat de regering niet kan zwijgen. Wie zwijgt, stemt toe!

Zie ANP bericht in het Dagblad van het Noorden van 24 april 2019


Last updated 22 April 2019

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

Persbericht
Herdenking Armeense genocide • 104 jaar
Georganiseerd door Samenwerkende Armeense Organisaties (SAO)
“De kwestie” moet van tafel
Armeense, Turkse en Koerdische jongeren leggen tezamen krans in Assen

Den Haag, 22 april 2019 – In het kader van de herdenking van 104 jaar Armeense genocide, organiseren de Samenwerkende Armeense Organisaties (SAO) dit jaar op 23 en 24 april de volgende activiteiten.

1. Demonstratie op het Plein in Den Haag
• Voor erkenning Armeense genocide door de Nederlandse regering
• Tegen de Turkse ontkenningspolitiek
• Aanbieding petitie aan de Nederlandse regering
• Speeches van Kamerleder
• Demonstratieve tocht van Plein naar Malieveld, tegenover Turkse ambassade
• Aanbieding brief op Turkse ambassade

Datum: Dinsdag 23 april 2019 om 12.00 uur – einde plm 14.30 uur
Plaats: Begin: Plein – einde: Malieveld bij Turkse ambassade
Adres: Plein, 2511 CR Den Haag

2. Herdenking bij het genocide monument in Assen
Datum: Woensdag 24 april 2019 om 12.30 uur
Plaats: Begraafplaats de Boskamp in Assen
Adres: Boskamp 5 – 9405 NN Assen

Programma: Kranslegging bij het Armeense genocidemonument, o.a. gezamenlijk door jongeren van Armeense, Turkse en Koerdische afkomst, herdenkingsplechtigheid, bijeenkomst in de aula van begraafplaats “de Boskamp” met toespraken politici, wetenschappers en anderen, artistieke uitvoeringen.

Andere activiteiten in kader van herdenking Armeense genocide
• 23 april, avond: Debat in de Balie, Amsterdam
• 24 april, avond, concert in Utrecht

Toelichting programma: Staat 23 april vooral in het teken van aandacht vragen en protesteren tegen de ontkenning, op 24 april gaat het om herdenking van de slachtoffers.

Ad 1 – Het programma op 23 april vraagt publiekelijk aandacht voor de genocide; de dag staat in het teken van de noodzakelijke actie voor erkenning van de genocide en stoppen van de Turkse ontkenningspolitiek, die ook in Nederland veelvuldig aan de orde is. Zoals bekend kostte de Armeense genocide, in de nadagen van het Ottomaanse rijk, aan zo’n 1,5 miljoen Armeniërs het leven. Daarbij werden ook andere Christelijke minderheden als Assyriërs en Grieken slachtoffer. Bij en na deze genocide werd de aanwezigheid van de Armeniërs, Assyriërs en Grieken en zelfs de herinnering aan hen als oorspronkelijke bewoners uitgewist door onteigening, verbod terugkeer overlevenden, vernietiging cultureel erfgoed en naamswijziging van steden, dorpen, tot dieren en planten aan toe.

Ad 2 – 24 april: Landelijke herdenking in Assen met o.a. een nieuwe initiatief van Armeense, Turkse en Koerdische jongeren. Behalve in Assen, zijn er ook herdenkingen bij kerken in andere plaatsen.

Bij de oudste Armeense gedenksteen, chatsjkar, in Assen zullen opnieuw honderden mensen bijeenkomen, om de slachtoffers te herdenken.

Hoopvol voor de toekomst is, dat jongeren van Armeense, Turkse en Koerdische afkomst voor het eerst gezamenlijk een krans zullen leggen bij het genocide monument.

Na de kranslegging volgt een herdenkingsbijeenkomst in de zaal, waar sprekers en culturele elementen elkaar zullen afwisselen. Over de sprekers, waaronder uit de Tweede Kamer, volgt op korte termijn nadere informatie.

Toelichting erkenning in Nederland

Erkenning in Nederland
De Turkse ontkenning, ook hier in Nederland, gaat gepaard met haatzaaien, door Turks nationalisten, tegen Armeniërs. Het tevens bedreigen van mensen met Turkse afkomst, waaronder Kamerleden, die de genocide wel erkennen, is inmiddels een bekend, en uiterst kwalijk verschijnsel geworden.

Kwalijk en bizar
Bij de bestrijding van een en ander helpt niet bepaald, dat ook de Nederlandse regering – ondanks de aanwezigheid daarin van CU, CDA en D66, die bij de formatie hun jarenlange strijd tegen het gebruik door de regering van de term “kwestie van Armeense genocide”, hebben opgeschort – nog altijd de erkenning van de genocide niet serieus neemt en over “kwestie” of “vreselijke gebeurtenissen” blijft spreken. Dit in weerwil van de wetenschap, waar internationaal consensus is over deze genocide, die ook als zodanig op onze universiteiten en bij het NIOD wordt onderwezen en tevens ondanks een recent wetenschappelijk advies over het gebruik van het woord “genocide” door politici. Volgens dat advies is het in casu geen redenen om dat niet te doen.

Het is slecht voor de integratie van Turkse Nederlanders, die ontkennen, dat de regering over “kwestie van Armeense genocide” blijft spreken, zij zien daarin hun gelijk.
Ook dit jaar zullen de Armeense organisaties bij de regering aandringen om dit kwalijke en bizarre standpunt te wijzigen en tot volmondige erkenning te komen.

Zie ook het artikel in de Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/dat-nederland-de-armeense-genocide-zou-erkennen-klopt-niet-helaas-en-schandalig-genoeg-br~b8019b49/


Last updated 5 April 2017

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

Persbericht
Herdenking 102 jaar Armeense genocide
Georganiseerd door Samenwerkende Armeense Organisaties (SAO)
  • 18 april – Petitieaanbieding en demonstratie Plein bij Tweede Kamer
  • 22 april – Demonstratie in Amsterdam
  • 23 april – Lezing en Fakkeltocht in Almelo
  • 24 april – Herdenking bij genocide monument in Assen

Den Haag, 5 april 2017 – De Samenwerkende Armeense Organisaties in Nederland (SAO) organiseren deze maand een aantal landelijke activiteiten, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de Armeense genocide van 1915, met een petitieaanbieding op 18 april om 13.45 uur aan de Tweede Kamer met een manifestatie op het Plein, een demonstratie en mars op 22 april vanaf de Amsterdamse Stopera door Amsterdam naar het Museumplein, een lezing in de middag en een fakkeltocht in de avond van 23 april en tenslotte de herdenking op 24 april om 12.30 uur bij het Armeense genocide monument in Assen.

De SAO, waarin FAON en Hay Tad en andere Armeense organisaties zich verenigen voor de herdenkingsactiviteiten, besteden opnieuw aandacht aan de Armeense genocide, die 102 jaar geleden plaatsvond in het Ottomaanse Rijk. Zoals bekend ontkent Turkije de genocide, terwijl met een overvloedige hoeveelheid onderzoek de deskundigen internationaal algehele consensus hebben over deze genocide. De Nederlandse Tweede Kamer heeft de genocide in 2004 unaniem erkent bij de motie Rouvoet, waarna echter de Nederlandse regering in afwijking van de betekenis van de motie  nog steeds over “kwestie” spreekt. Tijdens de demonstraties legt de nadruk op de noodzaak van erkenning van de geschiedenis door Turkije, maar ook door de Nederlandse regering, terwijl bij de andere bijeenkomsten de nadruk meer ligt op de herdenking van de 1,5 miljoen slachtoffers.

Op dinsdag 18 april wordt vanaf 12.30 uur een demonstratieve bijeenkomst gehouden op het Plein in Den Haag, alwaar ook enkele Kamerleden zullen spreken, waarna om 13.45 uur een petitie wordt aangeboden aan de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer.

Op zaterdag 22 april gaat in Amsterdam vanaf 12.30 uur de demonstratie/ manifestatie van start van de Samenwerkende Armeense Organisaties in Nederland. Men verzamelt zich bij de Stopera waarna de stoet zich dwars door Amsterdam richting Museumplein begeeft. Hier vindt een manifestatie plaats met sprekers, muziek, gedichten etc. Tijdens deze manifestatie zullen er sprekers zijn.

In de middag van 23 april vindt er om 15.00 uur in Almelo een bijeenkomst plaats met lezingen bij de Stichting Yerevan, Wierdensestraat, en ’s avonds vindt om 19.15 uur een herdenkingstocht plaats, op de locatie van de Armeense Kerk in Almelo. Met lichtjes en zang wordt de nacht herdacht van 23 op 24 april 1915, toen in Istanbul honderden Armeense intellectuelen en kunstenaars werden opgepakt en vermoord. Dat was het begin van de systematische uitroeiing van de gehele Armeense bevolking in het toenmalige Ottomaanse Rijk.

Op 24 april start de herdenking van 102 jaar Armeense genocide om 12.30 uur in Assen bij begraafplaats de Boskamp met een plechtige stoet met kransen en bloemen naar het Armeense monument, dat daar 16 jaar geleden onder grote belangstelling is ingewijd. Vervolgens vindt de kranslegging plaats bij het Armeense genocide monument door o.m. de Ambassadeur van de Republiek Armenië in Nederland H.E. Mw. Dziunik Aghadjanian en VVD Kamerlid Erik Ziengs. Vervolgens vindt er een bijeenkomst plaats met sprekers en artistieke uitvoeringen.


Last updated 26 February 2016

Samenwerkende Armeense Organisaties (SAO):
• Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)
• Nederlands Armeens Comité voor Rechtvaardigheid en Democratie (Hay Tad Nederland)

Persbericht
Armeniërs vragen aandacht Koenders voor dreigende oorlog in Nagorno-Karabach
Demonstratie in Den Haag op 26 februari

Den Haag, 23 februari 2016 – Op vrijdag 26 februari om 13.00 uur begint op het Plein in Den Haag een vreedzame demonstratie ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de pogroms op de Armeniërs in o.a. de Azerbeidzjaanse steden Soemgait en Bakoe in 1988 en 1990. Voorafgaand aan de demonstratie wordt om 12.15 uur op het Ministerie van Buitenlandse Zaken een brief van de SAO aangeboden gericht aan Minister Koenders.

De demonstratie wordt vervolgd door een mars vanuit het centrum naar de ambassade van Azerbeidzjan aan de Andries Bickerweg 6, waar in een manifestatie voor de ambassade zal worden opgeroepen tot vrede.

In de brief aan minister Koenders wordt, mede in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap, aandacht gevraagd voor de kritische situatie en dreigende oorlog in de Kaukasus, waar het zeer onstabiel is, niet alleen door de steeds veelvuldiger aanvallen en slachtoffers langs de grens, maar ook door het gebrek aan democratie in het zwaar bewapende en voortdurend met oorlog dreigende Azerbeidzjan en het anti-Armeense racisme van president Alijev. Hieraan draagt uiteraard nog bij de algehele instabiliteit in het Midden Oosten, door de bestaande oorlog in en om Syrië, en de gespannen relatie tussen Rusland en Turkije, bondgenoot van Azerbeidzjan.

Voorts wordt in de brief de Nederlandse regering gevraagd om een eenduidige en consistente houding tegenover de racistische uitingen van de regering van Azerbeidzjan t.o.v. Armenië en tegenover de pogingen om Armenië internationaal te isoleren, en om constructieve medewerking aan een vreedzame oplossing van het conflict, met respect voor het zelfbeschikkingsrecht van de Armeense bevolking van Nagorno-Karabach.

Over het conflict Nagorno Karabach
Terwijl de Armeniërs in de nadagen van de Sovjet Unie hun hoop erop gevestigd hadden dat het oud-Armeense autonome gebied Nagorno-Karabach (Artsach) in Azerbeidzjan langs democratische weg tot zelfstandigheid kon worden gebracht, beantwoordde Azerbeidzjan deze beweging met ongekende agressie, die begon met de pogroms en slachtingen op Armeense burgers in de Azerbeidjaanse plaats Soemgait en later hun verschrikkelijke vervolg kregen in Kirovabad en Bakoe.

Het uitroepen van de onafhankelijkheid van Nagorno-Karabach vond op 2 september 1991 rechtens plaats. De band tussen een autonome regio (oblast) en een Sovjet republiek kon volgens het geldende recht namelijk worden verbroken, als die Republiek, in casu de Sovjet republiek Azerbeidzjan, zich los zou maken van de Sovjet Unie, hetgeen op 30 augustus had plaatsgevonden.

Azerbeidzjan koos voor militair geweld, waarna een bittere oorlog met duizenden slachtoffers werd gestreden, tot het staakt het vuren in 1994. Honderdduizenden sloegen op de vlucht. Het bestand wordt in toenemende mate en vrijwel dagelijks geschonden, zodat er sprake is van een bijna oorlog, temeer daar contactlijnen en peacekeepers ontbreken. Jaar in jaar uit vallen talloze slachtoffers. Intussen is Nagorno-Karabach de facto onafhankelijk, met democratische verkiezingen, een regering en een parlement.

Het vredesproces is door de Verenigde Naties in handen gesteld van de OVSE, waar de zogeheten Minsk groep met Amerika, Rusland en Frankrijk van het begin af aan heeft benadrukt dat er geen militaire oplossing voor deze kwestie mogelijk is. Voortgang met een politieke oplossing wordt echter niet bereikt, daar men bij alle voorstellen tot een oplossing van het conflict of zelfs het beheersbaar houden ervan, aanloopt tegen een categorale afwijzing van de kant van Azerbeidzjan. Intussen gaan tijdens de schendingen van het bestand voortdurend mensenlevens verloren, aan beide zijden.

Afgelopen jaar is het conflict een nieuwe fase ingegaan met de beschietingen van Azerbeidzjan op burgerdoelen in Armenië zelf (dus niet in Nagorno-Karabach), waarbij burgers van Armenië omkwamen, die, terwijl ze in hun huis bezig waren, getroffen werden door vuur van Azerbeidzjan over de grens heen. Sinds dit incident is de strijd weer verder opgelaaid met alle risico’s van dien. Internationaal is de aanval, ook door de OVSE Minsk groep, veroordeeld.

Armeniërs van Nederland beschouwen deze militaire agressie als een uiting van de Turks-Azerbeidzjaanse kant om Armeniërs van hun oorspronkelijke gebieden te verdrijven. Turkije steunt Azerbeidzjan, en houdt wegens dit conflict de grens met Armenië gesloten, om de Armeense economie te schaden. Deze opstelling is een voortzetting in feite van de genocidale politiek ten opzichte van Armeniërs, die al ruim honderd jaar gaande is. Uiteindelijk zal men echter rekening moeten houden met het feit van het bestaan van de onafhankelijke en democratische staat Nagorno-Karabach en met het recht van de Armeniërs in Nagorno-Karabach op een vrij en onafhankelijk leven in hun eigen historische grond.


Last updated 9 December 2015                                                                 English        Հայերեն
Persbericht – Press Release – Մամլո հաղորդագրություն

Federatie Armeense Organisaties Nederland • FAON

Persbericht
Aangifte tegen rector Islamitische Universiteit Rotterdam

Den Haag, 9 december 2015 – De Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) heeft aangifte gedaan tegen de heer Ahmet Akgündüz, rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam. De aangifte betreft discriminatie, haatzaaien, groepsbelediging en genocide ontkenning. De FAON geeft hiermee gevolg aan de oproep van Minister van Onderwijs Bussemaker, die de handelwijze en uitlatingen van Ahmet Akgündüz afkeurt, maar thans geen mogelijkheden ziet om tot sluiting van de onderwijsinstelling te komen. Verschillende organisaties en individuen uit Koerdische en Turkse kring, die zich ook door de uitlatingen van de rector benadeeld voelen, hebben de afgelopen dagen al aangifte gedaan.

De aangifte van de FAON richt zich in de eerste plaats tegen de uitingen van Akgündüz, waarin hij zich ten opzichte van Armeniërs en andere minderheden discriminerend en haatzaaiend heeft uitgelaten. Zo riep hij ten tijde van de verkiezingen in Turkije de Turks-Nederlandse kiezers op om niet op Armeniërs, Koerden en homo’s te stemmen. In de tweede plaats doet de FAON aangifte tegen de voortdurende stroom uitspraken en publicaties van deze persoon, waarin op grove wijze de Armeense genocide wordt ontkend, hetgeen strafbaar is op grond van artikel 137c Wetboek van Strafrecht.

De FAON beschouwt een en ander als strijdig met de Nederlandse wet. Daarbij is de FAON van mening dat de handelwijze van betrokkene haaks staat op de inspanningen van de verschillende gemeenschappen om in Nederland tot dialoog en verzoening te komen. De rector misbruikt bovendien zijn positie in het onderwijs om uiting te geven aan zijn Turks-politieke opvattingen, die naar inhoud onaanvaardbaar zijn. Hier is tevens sprake van de “lange arm van Ankara”, daar de opvattingen van Akgündüz, zowel m.b.t. etnische en religieuze minderheden, als over de Armeense genocide identiek zijn aan die van de regerende AK partijleider Erdogan.

Federation of Armenian Organisations in the Netherlands • FAON

Press Release
Police Report against the Rector of Islamic University of Rotterdam

The Hague, 9 December 2015 – The Federation of Armenian Organisations in the Netherlands (FAON) has filed a police report against Mr Ahmet Akgunduz, rector of the Islamic University of Rotterdam (IUR). The charges against Mr Akgunduz relate to discrimination, incitement to hatred, group defamation and genocide denial. FAON did it in response to the appeal by Dutch Education Minister Mrs Bussemaker, who disapproves the conduct and statements of Ahmet Akgunduz, but does not see any possibility at this point to achieve the closure of the institution. Several organisations and individuals from Kurdish and Turkish circles, which also feel disadvantaged by the rector’s remarks, have already filed a police report against the rector.

The police report by FAON is directed in the first place against the statements by Mr Akgunduz, in which he makes discriminatory and hateful remarks towards Armenians and other minorities. At the time of Turkish elections, for instance, he called on the Turkish-Dutch voters not to vote for Armenians, Kurds and homosexuals. Secondly FAON is filing the police report against the constant flow of statements and publications by this person, in which he grossly denies the Armenian Genocide, thereby violating Article 137c of Dutch Criminal Code.

FAON considers the conduct of Mr Akgunduz as contrary to Dutch law. In addition, FAON believes that the conduct of Mr Akgunduz is at odds with the efforts of various communities in the Netherlands to come to dialogue and to reconciliation. Moreover, the rector also abuses his position in education for expressing his Turkish political views, which are unacceptable. Here is also evident the “long arm of Ankara”, because the views of Mr Akgunduz regarding ethnic and religious minorities, as well as those concerning the Armenian Genocide are identical to those of the ruling Justice and Development Party (AKP) leader Erdogan.

Հոլանդահայ Կազմակերպությունների Ֆեդերացիա • FAON

Մամլո հաղորդագրություն
Դատական հայց Ռոտերդամի իսլամական համալսարանի ռեկտորի դեմ

Հաագա, 9 դեկտեմբերի 2015 – Հոլանդահայ Կազմակերպությունների Ֆեդերացիան (FAON) դատական հայց է ներկայացրել Ռոտերդամի Իսլամական համալսարանի (IUR) ռեկտոր Ահմեդ Աքգյունդյուզի դեմ։ Նրա դեմ մեղադրանքները վերաբերում են խտրականության, ատելության հրահրման, հանրային զրպարտության և ցեղասպանության ժխտման պարագաներին։ Հոլանդահայ ֆեդերացիան (FAON) դիմել է այս նախաձեռնությանը ի պատասխան Հոլանդիայի կրթության նախարար տիկին Բյուսեմակերի կոչին, ով չնայած դատապարտում է Ահմեդ Աքգյունդյուզի վարքագիծը և նրա հայտարարությունները, սակայն առայժմ ի վիճակի չէ փակել նրա ղեկավարած հաստատությունը։ Մի քանի քրդական և թուրքական կազմակերպություններ ու անհատներ ևս դատական հայց են ներկայացրել ռեկտորի դեմ, որոնք նույնպես վիրավորված են ռեկտորի զրպարտչական արտահայտություններից:

Հոլանդահայ ֆեդերացիայի հայցն ուղղված է առաջին հերթին Աքգյունդյուզի այն արտահայտությունների դեմ, որտեղ նա հանդես է եկել խտրական և ատելություն սերմանող հայտարարություններով հայերի և այլ փոքրամասնությունների հանդեպ: Օրինակ Թուրքիայի վերջին ընտրությունների ժամանակ, նա կոչ է արել հոլանդաբնակ թուրք ընտրողներին չքվեարկել հայերի, քրդերի և համասեռամոլների օգտին։ Երկրորդ հերթին` Հոլանդահայ ֆեդերացիայի հայցն ուղղված է այս անձի շարունակական հայտարարությունների և հրապարակումների հոսքի դեմ, որտեղ նա կոպտորեն հերքում է Հայոց ցեղասպանությունը, դրանով իսկ խախտելով հոլանդական քրեական օրենսգրքի 137c հոդվածը։


Հոլանդահայ ֆեդերացիան համարում է, որ Ահմեդ Աքգյունդյուզի վարքագիծը չի համապատասխանում հոլանդական օրենքի դրույթներին։ Բացի այդ, Հոլանդահայ ֆեդերացիան համոզված է, որ Ահմեդ Աքգյունդյուզի պահվածքը խանգարում է Հոլանդիայի տարբեր ազգաբնակիչների միջև երկխոսության և հաշտեցման ջանքերին։ Առավել ևս ռեկտորը չարաշահում է նույնպես իր պաշտոնը կրթության ոլորտում` արտահայտելով թուրքական քաղաքական հայացքներ, որն անընդունելի է։ Այստեղ ևս հստակ երևում է «Անկարայի երկար թևը», քանի որ Ահմեդ Աքգյունդյուզի տեսակետներն ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների մասին, ինչպես նաև Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, միանգամայն համընկնում են Թուրքիայում իշխող «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության առաջնորդ Թայիփ Էրդողանի հայացքների հետ:


Last updated 27 January 2015

Federatie Armeense Organisaties Nederland • FAON
Website: www.faon.nl
E-mail: info@faon.nl

Persbericht

100 jaar Armeense genocide in het kader van Holocaust Memorial Day
Met een lezing van Dr. Ugur Umit Ungor

Den Haag, 27 januari 2015 – De eerste publieke activiteit die dit jaar in Nederland gewijd wordt aan de herdenking van 100 jaar Armeense genocide, zal op 30 januari plaatsvinden in Amsterdam. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van Holocaust Memorial Day en wordt georganiseerd door de Federatie Armeense Organisaties in Nederland (FAON) in samenwerking met de Armeense Studentenvereniging Gladzor (ASV Gladzor).

Dr. Ugur Umit Ungor, Universitair Hoofddocent Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en Onderzoeker aan het NIOD: Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies zal een lezing geven over “Oorzaken en verloop van de genocide”. De lezing wordt gegeven in het Nederlands.

Ook zal er een presentatie worden gegeven van de herdenkingsactiviteiten voor de Armeense genocide in 2015 in Nederland en wereldwijd.

Datum: Vrijdag, 30 januari 2015
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Plaats: CREA Muziekzaal
Adres: Nieuwe Achtergracht 170 – 1018 WV Amsterdam
Aanmelding: Noodzakelijk via info@faon.nl – Toegang is gratis


Federation of Armenian Organisations in The Netherlands (FAON)
Address: Weesperstraat 91 – 2574 VS The Hague, The Netherlands
Website: www.faon.nl
E-mail: info@faon.nl

Press Release

Armenian Genocide Centennial Event as part of Holocaust Memorial Day
With a lecture by Dr. Ugur Umit Ungor

The Hague, 27 January 2015 – The first public event in the Netherlands this year dedicated to the 100th anniversary of Armenian Genocide, will take place on 30 January in Amsterdam. This event is organised by the Federation of Armenian Organisations in the Netherlands (FAON) in cooperation with the Armenian Students’ Association Gladzor (ASV Gladzor) as part of Holocaust Memorial Day (HMD) coordinated by the Dutch Institute for War, Holocaust and Genocide Studies NIOD.

A lecture will be given by Associate Professor of History at the University of Utrecht, and Researcher at the NIOD: Institute for War, Holocaust and Genocide Studies Dr. Ugur Umit Ungor on “Causes and course of the genocide”. The lecture is in Dutch.

The programme of the Armenian Genocide centennial events in 2015 in the Netherlands and worldwide will also be presented.

Date: Friday, 30 January 2015
Time: 3 to 5 p.m.
Place: CREA Muziekzaal
Address: Nieuwe Achtergracht 170 – 1018 WV Amsterdam, The Netherlands
Reservation: Necessary by e-mail: info@faon.nl – Admission is free


Հոլանդահայ Կազմակերպությունների Ֆեդերացիա (FAON)
Հասցե` Weesperstraat 91 – Հաագա, Նիդերլանդներ
Կայքէջ` www.faon.nl
Էլ. փոստ` info@faon.nl

Մամլո հաղորդագրություն

Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառում Հոլոքոստի հիշատակի օրվա շրջանակում
Դր. Ուգուր Ումիթ Ունգորի դասախոսությունը

Հաագա, 27 հունվարի 2015 – Նիդերլանդներում այս տարվա առաջին հանրային միջոցառումը նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին տեղի կունենա հունվարի 30-ին Ամստերդամում: Այս միջոևառումը կազմակերպվել է Հոլանդահայ կազմակերպությունների ֆեդերացիայի (FAON) և Հայ ուսանողական «Գլաձոր» միության (ASV Gladzor) համագործակցությամբ` Հոլոքոստի հիշատակի օրվա (HMD) շրջանակում:

«Ցեղասպանության պատճառների և ընթացքի» մասին դասախոսությամբ հանդես կգա Ուտրեխտի համալսարանի պատմության դասախոս և Պատերազմի, Հոլոքոստի և ցեղասպանության հետազոտությունների ինստիտուտի (NIOD) գիտաշխատող դոկտոր Ուգուր Ումիթ Ունգորը: Դասախոսության լեզուն հոլանդերեն է:

Կներկայացվի Հոլանդիայում և աշխարհի այլ վայրերում Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների ծրագիրը:

Թվական` Ուրբաթ, 30 հունվարի 2015
Ժամը` 15.00 – 17.00
Վայրը` CREA Muziekzaal
Հասցեն՝ Nieuwe Achtergracht 170 – 1018 WV Amsterdam, The Netherlands
Տեղերը` Հարկավոր է ապահովել էլ. նամակով` info@faon.nl – Մուտքն ազատ է
PosterHMD2015A4


Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)
24 april comité voor erkenning en herdenking van de Armeense genocide 1915
E-mail: info@faon.nl
                              

PersberichtHerdenking 98 jaar Armeense genocide

•Herdenkingsconcert op 19 april in Den Haag
•Kranslegging op 24 april bij het genocide-monument in Assen
•Deelname vanuit de FAON aan herdenking in Istanbul

Den Haag, 16 april 2013 ­ Met een herdenkingsconcert op 19 april in Den Haag en een herdenkingsbijeenkomst in Assen op 24 april besteedt het 24 april Comité van de FAON dit jaar aandacht aan het feit dat 98 jaar geleden de Armeense genocide plaatsvond in het Ottomaanse Rijk. Zoals bekend is 24 april de datum, waarop wereldwijd Armeniërs herdenkingsactiviteiten organiseren ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de genocide,

Het herdenkingsconcert vindt op 19 april plaats in de Doopsgezinde Kerk in Haagse Paleisstraat.

Het programma bevat een optreden van het Nederlandse Projectkoor en -ensemble Armeens Oratorium o.l.v. Ines Leijen, dat het Oratorium van Khachatur Avetisyan in het Armeens zal uitvoeren. De jeugddansgroep van de Vereniging Abovian o.l.v. Gagik Avetisyan zal de dansen “Karavaan” en “Volkerenmoord” presenteren. Het woord zal o.a. worden gevoerd door de ambassadeur van de Republiek Armenië H.E. Mevrouw Dziunik Aghajanian, ChristenUnie Kamerlid Joël Voordewind, Fractievoorzitter van SGP in de Tweede Kamer Kees van der Staaij, directeur van het CIDI mevrouw Esther Voet, voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie Leen van Dijke, de winnaar van het TV programma ‘Premier Gezocht’ Gor Khatchityan en vertegenwoordigers van Armeense organisaties in Nederland.

Datum: Vrijdag, 19 april 2013
Tijd: 20.00 uur (kerkzaal open om 19.15 uur)
Plaats: Kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente te Den Haag
Adres: Paleisstraat 8 – 2514 JA Den Haag

Op 24 april komen de Armeniërs en andere belangstellenden bijeen in Assen. Na een plechtigheid met een korte dienst en kranslegging bij het Armeense genocidemonument vindt er een bijeenkomst plaats met sprekers, muziek en voordracht in de aula van De Boskamp in aanwezigheid van de ambassadeur van de Republiek Armenië H.E. mevrouw Dziunik Aghajanian. De herdenking wordt georganiseerd door het 24 april comité van de FAON in samenwerking met de Stichting Armenia in Assen.

Datum: Woensdag, 24 april 2013
Tijd:  13.00 uur
Plaats: Begraafplaats de Boskamp in Assen
Adres:  Boskamp 5 – 9405 NN Assen


Een delegatie van Armeniërs uit Europa, waaronder ook uit Nederland, zal dit jaar op 24 april samen met enkele Turkse organisaties, aan een herdenking van de Armeense genocide in Istanbul deelnemen.

Vanaf 21 tot 25 april bezoekt een Europese delegatie voor het eerst Istanbul voor de herdenking van de Armeense genocide aldaar. De delegatie is door de European Grassroots Antiracist Movement gevormd op verzoek van de Turkse organisaties “DurDe” en Human Rights Association, die al 4 jaar in Turkije de genocide herdenken. De delegatie bestaat zowel uit personen vanuit de anti-racisme beweging als uit Europese Armeniërs. Ook vanuit Nederland vertegenwoordigers van de FAON zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De delegatie zal aan verschillende herdenkingsbijeenkomsten deelnemen. Op 24 april zal de delegatie aan de herdenking van de Armeense genocide op het Taksimplein in Istanbul deelnemen.


Over 2 jaar zal het 100 jaar geleden zijn dat de oorspronkelijke bewoners, Armeniërs en andere christenen, door uitroeiing en verdrijving uit het Ottomaanse Rijk verdwenen. Anderhalf miljoen Armeniërs kwamen om bij deze genocide. Overlevenden konden na hun vlucht niet terugkeren, de eigendommen werden door de Turkse staat toegeëigend, eeuwenoud Armeense erfgoed en alles wat nog aan de Armeense aanwezigheid herinnerde wordt tot op de dag van vandaag vernietigd. Turkije volhardt in ontkenning van de genocide, maar ook daar gaan steeds meer stemmen op om het verleden onder ogen te zien. De komende 2 jaar zal het 24 april Comité op een aantal terreinen activiteiten ontplooien ter voorbereiding op de 100 jaar herdenking.