Persbericht

Last updated 25 September 2023

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

PERSBERICHT

Grote zorgen bij etnische zuivering Nagorno-Karabach (Artsach)
• Waarborgen van de rechten van de Armeniërs in Nagorno-Karabach (Artsach)
• Bereiken mannen de grens met Armenië?
• Nieuw agressie Azerbeidzjan richting Armenië?
• Vernietiging Armeens cultureel erfgoed
• Nederland: vang ook vluchtelingen op

Den Haag, 25 september 2023 – Terwijl de etnische zuivering, waar maanden voor gewaarschuwd is, zich op dit moment voltrekt, doemen er nieuwe gevaren op, vrees voor arrestatie van mannen op weg naar Armenië, de nieuwe dreiging van agressie van Azerbeidzjan op Armeens grondgebied, de vernietiging van duizenden jaren oud Armeens cultureel erfgoed. Ook de mogelijkheden van opvang in Armenië vragen aandacht. De FAON vraag op al deze punten adequate hulp en actie.

Nadat Azerbeidzjan door de blokkade van de Lachin corridor, in strijd met het trilaterale akkoord van november 2020 en met de uitspaak van het Internationaal gerechtshof (ICJ) 9 maanden, tevergeefs probeerde de Armeense bevolking van Nagorno-Karabach (Artsach) uit te hongeren en op die manier te verdrijven, hebben grootschalige militaire aanvallen van Azerbeidzjan vorige week en de daaropvolgende capitulatie het leven van de Armeense bevolking in Nagorno-Karabach (Artsach) praktisch onmogelijk gemaakt en de bevolking noodgedwongen doen besluiten het gebied, waar duizenden jaren Armeense geschiedenis ligt, te verlaten.

Geconstateerd moet worden dat de internationale gemeenschap het bij woorden gelaten heeft en geweigerd heeft betekenisvolle consequenties aan het optreden van Azerbeidzjan te verbinden. Daardoor ontbrak voor Azerbeidzjan elke prikkel om af te zien van de lang geplande actie van etnische zuivering van Nagorno-Karabach (Artsach).

De FAON, die keer op keer bij politiek en media aanklopte, hoopt dat de internationale gemeenschap hier tenminste van leert en met passende maatregelen voorkomt, dat Azerbeidzjan op dit oorlogszuchtige pad zal verdergaan en het grondgebied van Armenië zal bedreigen.

Nieuwe zorgen vragen de aandacht:

• Waarborgen van de rechten van de Armeniërs in Nagorno-Karabach (Artsach)
Het is niet acceptabel dat de Armeniërs van Nagorno-Karabach (Artsach) etnisch gezuiverd worden van hun thuisland terwijl de wereld toekijkt. De internationale gemeenschap moet onmiddellijk waarnemers sturen naar het gebied, aandringen op een internationale vredesmacht en grootschalige humanitaire hulp organiseren voor de tienduizenden Armeniërs, waarschijnlijk rond 100.000 mensen, die nog in Nagorno-Karabach (Artsach) zijn.

• Veilig de grens met Armenië bereiken
Er is zorg over of iedereen die dat wil, ook mannen, veilig de grens met Armenië kan bereiken, nu de capitulatie na de militaire aanvallen geen enkele garantie voor veiligheid inhield van welke kant dan ook. Er zijn berichten dat inmiddels mannen worden tegengehouden.

Het feit dat er al 9 maanden geen journalisten of waarnemers het gebied in kunnen en ook nu niet, maakt de situatie extra kwetsbaar.

• Verdere agressie Azerbeidzjan
Ernstige zorg is er voor verdere agressie van Azerbeidzjan, en steun daarbij van Turkije, in de richting van Armenië. Alleen door nu werkelijk consequenties te verbinden aan het recente optreden van Azerbeidzjan, kan de internationale gemeenschap nog duidelijk maken dat van deze verdere expansiedrift dient te worden afgezien.

• Armeens cultureel erfgoed
Het is duidelijk dat de Azeri zo spoedig mogelijk de herinnering aan duizenden jaren oud Armeense aanwezigheid, en van kloosters en kerken vanaf vierde eeuw willen uitwissen, zoals eerder het gebied van Nachichevan geheel ontdaan is van kunstwerken, kerken, kloosters en prachtige chakskars (kruisstenen/grafstenen).

UNESCO zou dit keer proactief de benoeming en bescherming als Armeense cultureel erfgoed ter hand moeten nemen, om dit in Nagorno-Karabach (Artsach) te voorkomen.

• Opvang vluchtelingen uit Nagorno-Karabach
Nederland zou bereidheid moeten uitspreken te helpen bij de opvang van de vluchtelingen in Armenië, niet alleen financieel, maar ook door bereid te zijn zelf vluchtelingen op te nemen.

De Armeense overheid heeft opvang van rond 40.000 Armeense gezinnen uit Nagorno-Karabach (Artsach) gegarandeerd, maar gezien deze enorme opgave, kan het land hierbij geholpen worden met een aanbod ook elders vluchtelingen op te nemen.

Laat Nederland althans in dit opzicht het goede voorbeeld vormen voor andere EU-landen.

A.s. dinsdag zal de FAON in een gesprek op Buitenlandse Zaken aandringen op deze concrete maatregelen.

Zie eerder persberichten FAON

Last updated 1 September 2023

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

PRESS RELEASE
• 2 september, 14.00 uur demonstratie op de Dam in Amsterdam
• Wereldwijd protest tegen blokkade van Nagorno Karabach door Azerbeidzjan
• Oud hoofdaanklager van ICC Ocampo spreekt van genocide

Den Haag, 31 augustus 2023 – In Amsterdam wordt op 2 september a.s. om 14.00 uur een demonstratie gehouden om te protesteren tegen de blokkade van de Lachin corridor. Met de blokkade maakt Azerbeidzjan al meer dan 8 maanden de toevoer van o.a. voedsel en medicijnen voor de Armeense bevolking van Nagorno Karabach (Artsach) via deze enige toevoerweg van Armenië onmogelijk. Bij de demonstratie zal o.a. als spreker aanwezig zijn Don Ceder van de ChristenUnie.

Lege winkels, tekort aan medicijnen, gescheiden families en de afsluiting van hetzij gas, hetzij elektriciteit of internet. Vanaf juni komen er ook geen noodvoorzieningen via het Rode Kruis meer binnen in Nagorno Karabach met als gevolg een ernstige humanitaire crisis voor 120.000 Armeniërs, waaronder 30.000 kinderen. Vier Armeense mannen werden ontvoerd in de laatste maand door het Azerbeidzjaanse leger bij de illegale grenspost. Boeren die willen oogsten worden op afstand beschoten door Azerbeidzjaanse militairen.

De Azerbeidzjaanse autocratische president heeft in een persconferentie zijn bedoelingen van etnische zuivering duidelijk gemaakt, gekoppeld aan aankondigingen om (delen van) Armenië in te nemen. De voormalig hoofdaanklager van het ICC (Internationaal Strafhof) spreekt over genocide.

Vele landen en organisaties hebben zich tegen de blokkade uitgesproken, evenals het Europese Hof voor Rechten van de Mens (EHCR), de EU, de Raad van Europa, Amnesty International, HRW, Freedom House etc.

Op 22 februari dit jaar heeft het Internationaal Gerechtshof uitspraak gedaan in de zaak die Armenië had aangespannen en Azerbeidzjan opgedragen de Lachin corridor onmiddellijk open te stellen, welke uitspraak op 6 juli werd herbevestigd. Azerbeidzjan negeert al maanden zelfs deze internationaalrechtelijke uitspraak. De VN Veiligheidsraad hield een spoedvergadering op 16 augustus, alwaar ook talloze oproepen zijn gedaan aan het adres van Azerbeidzjan om de weg te openen voor humanitaire hulp.

Ondanks al deze oproepen blijft de weg geblokkeerd. Hiermee heeft Azerbeidzjan aangetoond het internationaal recht niet te respecteren. Azerbeidzjan krijgt kritiek, maar er zijn geen consequenties aan verbonden, waarmee Azerbeidzjan deze onmenselijke situatie kan doorzetten. Nu is het tijd voor daden in plaats van woorden, waarbij de internationale gemeenschap ook sancties moet overwegen om Azerbeidzjan te dwingen een om einde te maken aan de grove schending van de rechten van de Armeense bevolking.

Wat: Demonstratie
Wie: Federatie Armeense Organisaties in Nederland (FAON) (www.faon.nl)
Wanneer: 2 september 2023, 14.00 uur.

Met deze actie wordt aandacht gevraagd voor deze zeer ernstige humanitaire crisis, die in de fase van etnische zuivering en genocide is gekomen. Ook wil FAON samen met Armeniërs en alle andere deelnemers hier en in tientallen andere hoofdsteden hun sterke betrokkenheid met de Armeniërs in Artsach tonen.

De afgelopen 8 maanden heeft FAON bij regering en parlement aangedrongen om een stevig standpunt in te nemen tegen deze blokkade, en maatregelen te nemen om de gevolgen van deze humanitaire ramp die zich voltrekt te verzachten (zoals een luchtbrug), en Azerbeidzjan middels sancties en andere maatregelen te dwingen zijn opstelling in het conflict op te geven.

Last updated 18 July 2023

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

PRESS RELEASE
• Hongersnood in Nagorno Karabach: Snel ingrijpen nodig
• Oproep aan vergadering op 20 juli van EU Ministers van Buitenlandse Zaken

Den Haag, 17 juli 2023 – De Federatie Armeense Organisaties Nerdeland (FAON) roept de internationale gemeenschap op snel in te grijpen in de situatie in Nagorno Karabach, waar de oorspronkelijke Armeense bevolking van 120.000 mensen is overgeleverd aan slechte bedoelingen van de autoritaire leider van Azerbeidzjan, Aliyev.

A.s. woensdag zal de FAON in het gesprek met Buitenlandse Zaken aandringen op concrete maatregelen waardoor direct hulp wordt geboden aan de bevolking van Nagorno Karabach, bijv. door middel van een luchtbrug.

Sinds 7 maanden houdt Azerbeidzjan de enige toegang vanuit Armenië gesloten voor transport van voedsel, goederen en mensen. Nadat het Rode Kruis nog een periode in de meest urgente zaken als medicijnen en ziekenvervoer kon voorzien, is nu een maand sprake van een totale en hermetische afsluiting.

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag heeft 22 februari in haar uitspraak de opening van de Lachin corridor geëist (1), maar Azerbeidzjan geeft daar geen gehoor aan. Ook de herhaalde en urgente bevestiging van de uitspraak (2) legt Azerbeidzjan naast zich neer. Ook talloze andere uitspraken zoals van het ECHR, de EU en de Raad van Europa worden door Aliyev genegeerd, hetgeen op zich al een bedreiging is van de internationale rechtsorde.

De Tweede Kamer heeft meerdere malen Minister Hoekstra aangespoord om krachtiger positie te nemen, ook in EU-kader, tegen Azerbeidzjan. De EU, die evenals de VS poogt een duurzame vrede te bewerken tussen Armenië en Azerbeidzjan, hield het echter bij “oproepen” aan Azerbeidzjan de blokkade op te heffen. Ook gezien het feit dat de EU de al omstreden gas deal met Azerbeidzjan, die bovendien op gespannen voet staat met de sancties tegen Russisch gas, weigerde op te geven, zorgde ervoor dat voor Azerbeidzjan elke urgentie om aan de oproepen tegemoet te komen, ontbrak.

De media, ook in Nederland, besteden hier zeer mondjesmaat aandacht aan, zowel en vooral door de aandacht voor Oekraïne als door de onmogelijkheid van journalisten om in het gebied te worden toegelaten. Herinneringen aan Sarajevo. Srebrenica doemen op, en ook aan 1915, toen eveneens heel Europa op de hoogte was van de zich afspelende genocide in het Ottomaanse Rijk op de Armeniërs, maar niet ingreep.

De FAON doet een klemmend beroep, ook op de pers, dit scenario een halt toe te roepen, door brede berichtgeving en door actie.

Zie eerder persberichten FAON: https://www.faon.nl/…/petitie-over-blokkade-van…/
————————
1. https://www.icj-cij.org/…/180-20230222-ORD-01-00-EN.pdf
2. https://www.icj-cij.org/…/180-20230706-ord-01-00-en.pdf

Last updated 22 Februari 2023

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

PRESS RELEASE
Internationaal Gerechtshof:Azerbeidzjan moet blokkade Lachin Corridor beëindigen

Den Haag, 22 februari 2023 – Azerbeidzjan moet de blokkade van de Lachin corridor opheffen. In Den Haag heeft namelijk vanmiddag het Internationaal Gerechtshof uitgesproken, dat Azerbeidzjan alle maatregelen moet nemen die het tot zijn beschikking heeft om de ongehinderde doorgang van personen, voertuigen en goederen te verzekeren.

Armenië had, nadat Azerbeidzjan vanaf 12 december de doorgang onmogelijk had gemaakt, het Internationaal Gerechtshof verzocht om voorlopige maatregelen op basis van het Internationale Verdrag tot uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie.

“THE COURT,
By thirteen votes to two,
Indicates the following provisional measure:

The Republic of Azerbaijan shall, pending the final decision in the case and in accordance with its obligations under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, take all measures at its disposal to ensure unimpeded movement of persons, vehicles and cargo along the Lachin Corridor in both directions.”

Last updated 21 February 2023

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

PRESS RELEASE
• Uitspraak Internationaal Gerechtshof over blokkade Lachin Corridor.
• Nu: 72 dagen blokkade en humanitaire crisis in Nagorno Karabach (Artsach)
• Ook Rutte sprak Aliyev in Davos aan om blokkade op te heffen
• 35 jaar Herdenking van Pogroms van Soemgaït

Den Haag, 21 februari 2023 – In Den Haag wordt deze week uitspraak gedaan door het Internationaal Gerechtshof in de zaak die Armenië heeft aangespannen tegen Azerbeidzjan inzake de blokkade van Lachen Corridor.

Hier houdt Azerbeidzjan al 72 dagen de toevoer van voedsel en medicijnen, maar zeer regelmatig ook gas en elektriciteit, tegen door de bezetting van de Lachin corridor, de enige toevoerweg van Armenië naar de 120.000 personen tellende Armeense bevolking van Nagorno Karabach (Artsach). De situatie is onleefbaar geworden, doordat de winkels inmiddels leeg zijn, er tekort is aan medicijnen, en de mensen onbeschermd in de winterse kou en donkerte zitten. Bij de blokkade is na onderhandeling slechts het Rode Kruis af en toe in staat, in noodgevallen, op te treden, zoals in een oorlogssituatie.

Azerbeidzjan heeft tot nu toe alle oproepen en uitspraken over het opheffen van de blokkade van de VS, EU, VN Veiligheidsraad, het Europese Hof voor de mensenrechten, Raad van Europa, Europees parlement, HRW, Freedom House, Amnesty International. etc. naast zich neergelegd. Waarschuwingen over de situatie zijn uitgegaan van Genocide Watch, Lemkin Institute for Genocide prevention en de International Association for Genocide Scholars.

Ook Minister President Rutte heeft tijdens het World Economic Forum in Davos zich tegenover de Azerbeidzjaanse president Aliyev hard gemaakt voor de opheffing van de blokkade.

Minister Hoekstra heeft diverse malen zijn zorg voor de humanitaire situatie zowel bilateraal en in EU verband geuit, zoals uit antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Agnes Mulder en Don Ceder blijkt. De Tweede Kamer nam al meerdere moties aan om de druk op de autocraat Aliyev te vergroten, dit mede n.a.v. een petitie en een 3-daagse Stille Wacht die de FAON bij de Tweede Kamer organiseerde.

De Azerbeidzjaanse autoriteiten geven tegenstrijdige verklaringen; het verweer dat het om “eco-demonstranten” zou gaan, wordt evenmin als de ontkenning dat de corridor is geblokkeerd, door de internationale wereld serieus genomen. De Azerbeidzjaanse autocratische president Aliyev geeft niet alleen openlijk zijn doelstelling tot etnische zuivering van Nagorno Karabach aan, ook kondigt hij regelmatig aan om (delen van) Armenië met geweld in te nemen.

De FAON hoopt op een eenduidige uitspraak die Azerbeidzjan verplicht met onmiddellijke ingang de blokkade op te heffen, zodat het normale leven in Nagorno Karabach kan worden hervat.

Speciaal in deze tijd van het jaar, waarin de pogroms op de Armeniërs in Azerbeidzjan herdenken, zullen ook Armeniërs in de diaspora weer wat opgeluchter kunnen ademhalen.

Herdenking Soemgaït-pogroms van 1988
Al ruim 35 jaar is de onrust en angst enorm onder de van oudsher Armeense bevolking van Nagorno Karabach (Artsach), welk gebied een autonome oblast was in de Sovjet Unie binnen de Sovjet Republiek Azerbeidzjan. Men vreesde dat hun toch al zwakke positie in die republiek na uiteenvallen van de Sovjet Unie nog verder gevaar zou lopen, welke vrees maar al te gegrond bleek.

Want al precies 35 jaar geleden, eind februari 1988, vonden dagenlange grootscheepse pogroms plaats tegen elders in Azerbeidzjan wonende Armeniërs. De pogroms van 1988 in de plaats Soemgaït werden tot in 1990 gevolgd door pogroms in andere steden, waaronder Bakoe. Op straat en in huizen werden Armeniërs afgeslacht onder toeziend oog van de Azerbeidzjaanse politie en autoriteiten. Bijna een half miljoen in Azerbeidzjan wonende Armeniërs moest vluchten.

Bij het uiteenvallen van de Sovjet Unie maakte (conform de Sovjetregelgeving) Nagorno Karabach zich los van Azerbeidzjan. In 1990 viel Azerbeidzjan vervolgens gewapenderhand Nagorno Karabach aan, waarna een jarenlange oorlog plaats vond met 15.000 doden, waarbij de Armeniërs erin slaagden Nagorno Karabach te behouden, en ook omliggende regio’s als bufferzones.

In 1994 committeerden partijen zich om de wapens neer te leggen en in OVSE verband te onderhandelen over de toekomstige status van Nagorno Karabach, die zeer moeizaam verliepen. Het commitment werd verbroken door de oorlog die Azerbeidzjan, geholpen door Turkije, in september 2020 begon om het gebied te veroveren. Deze eindigde na 44 dagen en opnieuw rond 10.000 doden in een trilateraal akkoord met Rusland, waarbij vastgelegd werd dat de wapens werden neergelegd, krijgsgevangenen onmiddellijk moesten worden teruggegeven, en Russische peacekeepers werden aangesteld, die de doorgang van de enige toegangsweg tot het kleine stukje Artsach moeten verzekeren, en ook Azerbeidzjan die vrije doorgang zou verzekeren. Ook dit akkoord werd geschonden door Azerbeidzjan, zowel door nieuwe aanvallen en innames van gebied in de republiek Armenië zelf (mei 2021, september 2022), als door het vasthouden, vermoorden en martelen van krijgsgevangenen en sinds 12 december door het bezetten van de “Lachin Corridor”. Het voorwendsel dat “eco activisten” dit als 72 dagen veroorzaken wordt niet serieus genomen, o.a. door tegenstrijdige uitspraken van de autoriteiten zelf, als omdat iedereen weet dat in Azerbeidzjan, bijna laagste gerankte op lijsten van burgerrechten en mensenrechten, demonstreren verre van een recht is. De Russische peacekeepers hielden zich evenmin aan hun opdracht, om niet nader bekende redenen.

Last updated 14 february 2023

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

PRESS RELEASE
The Netherlands confirms that Azerbaijani blockade leads to humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh

Den Haag, 13 February 2023 – The Federation of Armenian Organisation in the Netherlands (FAON) thanks the MPs Agnes Mulder and Don Ceder for their questions to Foreign Minister Wobke Hoekstra on Azerbaijani illegal blockade of Lachin corridor and informs that in response to the questions the Dutch Foreign Minister agrees that the blockage of Lachin corridor will lead to a humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh.

In his letter to the Parliament of 10 February 2023 Minister Hoekstra says that the Netherlands supplies humanitarian aid to Nagorno Karabakh through the EU with the support of ICRC, as only ICRC has access via Lachin Corridor to Nagorno Karabakh.

The Minister writes that The Netherlands has called on the Azerbaijani authorities in various talks and statements to comply with the provisions of the trilateral agreement.

“On January 19, 2023, I spoke on the phone with the Armenian and Azerbaijani Foreign Ministers. During the telephone conversation with my Azerbaijani counterpart, I conveyed my concerns about the humanitarian situation and asked the Azerbaijani side to ensure free movement. On the same day, the Prime Minister delivered the same message to Azerbaijani President Aliyev in the margins of the World Economic Forum”, says the Minister.

The Minister adds that in accordance with the motion by Ceder and Mulder, the cabinet is also looking at what further options there are at a European level to persuade the Azerbaijani authorities to end the blockade.

Last updated 2 February 2023

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)
Հոլանդահայ կազմակերպությունների ֆեդերացիա

Մամլո հաղորդագրություն
Նիդերլանդների ԱԳՆ ուղիներ է փնտրում Լաչինի միջանքցքը վերաբացելու համար

Հաագա, 2 փետրվարի 2023 – Նիդերլանդների հայկական կազմակերպությունների ֆեդերացիան (FAON-ը) ողջունում է Նիդերլանդների Արտգործ նախարարության ջանքերը Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման համար։ Խորհրդարանին ուղղված իր հաշվետվության մեջ Նիդերլանդների ԱԳ նախարարն արձանագրել է, որ հունվաի 23-ին կայանացած ԵՄ Արտաքին գործերի խորհրդի նիստին Նիդերլանդները և մի շարք այլ ԵՄ երկրներ մտահոգություն են արտահայտել Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի շուրջ՝ նշելով, որ 2022թ․ դեկտեմբերի 12-ից ի վեր Լաչինի միջանցքը փակվել է ադրբեջանական ինքնահռչակ էկոակտվիվստների կողմից։

ԱԳ նախարարն ընգծում է, որ Լաչինի միջանցքը Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միակ ուղին է։

Նիդերլանդների կառավարությունը շարունակում է քայլեր ձեռնարկել առ այն, որ ԵՄ անդամ երկրները հանդես գան Ադրբեջանին ուղղված համատեղ կոչով՝ 2020թ․ եռակողմ հայտարարության համաձայն Լաչինի միջանցքը բացելու պահանջով, ինչպես նաև ուսումնասիրում է, թե եվրոպական շրջանակներում ազդեցության ինչ այլ հնարավորություններ կան Ադրբեջանի իշխանություններին հորդորելու Լաչինի միջանցքը բացել։

Նիդերլանդներն նաև իր աջակցությունն է հայտնել Հայաստանում ԵՄ քաղաքացիական առաքելության գործունեությանը և ուսումնասիրում է վերջինիս իր ներդրումն ունենալու հնարավորությունները։

Last updated 30 January 2023

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

PERSBERICHT
• DEMONSTRATIE bij VREDEAPALEIS
• Tijdens zaak Armenië tegen Azerbeidzjan
• Inzake blokkade en humanitaire crisis Nagorno Karabach

Den Haag, 30 januari 2023 – In Den Haag wordt vandaag actiegevoerd bij het Vredespaleis, om te protesteren tegen de blokkade waarmee Azerbeidzjan al 6 weken de toevoer van voedsel en medicijnen via de enige toevoerweg van Armenië naar de Armeense bevolking van Nagorno Karabach (Artsach), de z.g. Lachin corridor, blokkeert.

Een humanitaire ramp ontvouwt zich en de situatie is onleefbaar geworden, doordat de winkels inmiddels leeg zijn, er tekort is aan medicijnen, en bovendien gas en elektriciteit zijn regelmatig afgesloten.

Hiertegen hield de FAON eerder al een 3-daagse Stille Wacht voor de Tweede Kamer, waar op 17 januari een petitie is aangeboden, en op 19 januari een motie is aangenomen om de druk op Azerbeidzjan te vergroten.

Wanneer: 30 januari, 16.15 – 18.45 uur
Wat: Demonstratie Armeniërs in Nederland tegen blokkade van Lachin corridor door Azerbeidzjan
Waar: Vredespaleis, Carnegieplein – 2517 KJ Den Haag
Waarvoor: Behandeling zaak Armenië vs. Azerbeidzjan door Internationaal Gerechtshof (ICJ) voor openen Lachin corridor
Organisatie: Federatie Armeense Organisaties in Nederland (FAON)
https://www.faon.nl/2023/01/demonstratie-bij-vredespaleis/

Etnische zuivering is het doel van de Azerbeidzjaanse overheid met deze illegale blokkade. Volgens het akkoord aan het einde van de oorlog van november 2020 is afgesproken dat deze corridor openblijft onder controle van Russische peacekeepers, die ter plaatse zijn. Zij willen of kunnen deze taak niet uitvoeren.

De Azerbeidzjaanse autocratische president Aliyev geeft niet alleen openlijk zijn doelstelling tot etnische zuivering van Nagorno Karabach aan, ook kondigt hij regelmatig aan om (delen van) Armenië met geweld in te nemen. Tegelijkertijd ontkent Aliyev dat de corridor is afgesloten, wat door de internationale wereld net zo min serieus wordt genomen als de bewering dat het zogenaamd “ecodemonstranten” zouden zijn, die de corridor bezet hebben.

Met deze actie vraagt de Armeense gemeenschap aandacht voor deze blokkade. Op zeer korte termijn zijn maatregelen nodig om de gevolgen van de humanitaire ramp die zich voltrekt te verzachten (zoals een luchtbrug), en Azerbeidzjan middels sancties en andere maatregelen te dwingen zijn opstelling in het conflict op te geven.

De FAON hoopt dan ook op een snelle uitspraak van het ICJ, op basis waarvan de blokkade van de Lachin corridor door Azerbeidzjan direct wordt beëindigd. Azerbeidzjan heeft eerdere uitspraken van het Gerechtshof m.b.t. Nagorno Karabach genegeerd, evenals oproepen en uitspraken over het opheffen van de blokkade van de VS, EU, VN Veiligheidsraad, het Europese Hof voor de mensenrechten, Raad van Europa, Europees parlement, HRW, Freedom House, Amnesty International. etc. Daarom hoopt FAON dat de uitspraak van het Hof zo zal zijn, dat Azerbeidzjan deze niet naast zich neer kan leggen.

NB zie ook hieronder eerdere FAON-persberichten van 14 december, 22 december 2022, 4 januari, 17 januari 2023

Last updated 19 January 2023

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

English
Հայերեն

PERSBERICHT
• Motie Tweede Kamer over blokkade van Nagorno-Karabach door Azerbeidzjan
• Verzoek Tweede Kamer om samen met EU landen druk op Azerbeidzjan op te voeren om de Lachin-corridor te openen

Den Haag, Den Haag, 19 januari 2023 – De Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) is verheugd dat de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie heeft aangenomen van de ChristenUnie ter beëindiging door Azerbeidzjan van de blokkade van de Lachin-Corridor. De motie werd bij het debat over de komende EU Vergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken ingediend door de heer Don Ceder en werd medeondertekend door Agnes Mulder (CDA).

De motie stelt vast dat de blokkade van de enige toegangsweg naar Nagorno Karabach voortduurt en de humanitaire situatie voor de bevolking als gevolg daarvan verslechtert, dat Azerbeidzjan geen gehoord heeft gegeven aan de oproepen de Lachin-corridor te heropenen en dat de Russische vredeshandhavers de voorwaarden van het akkoord tussen Armenië, Azerbeidzjan en de Russische Federatie niet handhaven.

De motie verzoekt de regering te onderzoeken hoe in Europees verband de druk op Azerbeidzjan opgevoerd kan worden om de blokkade te beéindigen en hierbij gelijkgezinde lidstaten te betrekken.

De FAON, die op 17 januari een petitie aanbood en drie dagen een Stille Wacht hield voor de Tweede Kamer, roept op tot snelle actie van de regering en van de EU, en van de internationale gemeenschap in het algemeen om een einde te maken aan de humanitaire ramp, waarin 120.000 mensen zonder gas zitten in de ijskoude van het berggebied, zonder aanvoer van voedsel en medicijnen zitten en bovendien de elektriciteit slechts enkele uren per dag beschikbaar is. Ook zijn garanties noodzakelijk om herhaling te voorkomen.

De situatie tussen Armenië en Azerbeidzjan en de kansen op vrede zijn door dit optreden van Azerbeidzjan verslechterd. De EU had mede door eigen optreden eerder hoop op een vredesakkoord. De FAON blijft hopen op het slagen van vredesonderhandelingen.

NB Zie ook hieronder eerdere FAON-persberichten van 14 december, 22 december 2022 en 4 januari 2023:

Last updated 15 January 2023

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

PERSBERICHT
• Acties in Den Haag tegen blokkade van Nagorno Karabach
• Humanitaire ramp in Nagorno Karabach ontvouwt zich

Den Haag, 15 januari 2023 – In Den Haag wordt op 17, 18 en 19 januari actiegevoerd bij de Tweede Kamer, om te protesteren tegen de blokkade waarmee Azerbeidzjan al meer dan een maand de toevoer van voedsel en medicijnen via de enige toevoerweg van Armenië naar Nagorno Karabach (Artsach), de zg Lachin corridor, blokkeert. Lege winkels, tekort aan medicijnen, gescheiden families en regelmatig afsluitingen van hetzij gas, hetzij elektriciteit of internet. Dit is mogelijk doordat de Russische peacekeepers, die ter plaatse zijn en de taak hebben de corridor vrij te houden, deze taak niet willen nog kunnen uitvoeren. De Azerbeidzjaanse autocratische president Aliyev profiteert hiervan en heeft in een persconferentie zijn bedoelingen van etnische zuivering duidelijk gemaakt, gekoppeld aan aankondigingen om (delen van) Armenië in te nemen.

Wat: Stille Wacht – Protest voor ingang Tweede Kamer
Wie: Federatie Armeense Organisaties in Nederland (FAON) (www.faon.nl)
Wanneer: 17,18 en 19 januari 9.30 – 18.00 uur

Petitie aan Tweede Kamer: 17 januari 13.45 uur in Tweede Kamer

Met deze acties en ook met een petitie overhandiging aan de Tweede Kamer vraagt de Armeense gemeenschap aandacht van publiek en politiek, en dringt de Armeense gemeenschap bij Tweede Kamer en regering aan om een harder standpunt in te nemen tegen deze blokkade, maatregelen te nemen om de gevolgen van deze humanitaire ramp die zich voltrekt te verzachten (zoals een luchtbrug), en Azerbeidzjan middels sancties en andere maatregelen te dwingen zijn opstelling in het conflict op te geven.

Oproepen zijn niet genoeg. Vanuit regeringen en parlementen van over de hele wereld, uitspraken vanuit het Europese Hof voor Rechten van de Mens, VN Veiligheidsraad, Raad van Europa, Europees Parlement etc. en heldere verklaringen van organisaties als van HRW, Freedom House etc. zijn niet genoeg gebleken om Azerbeidzjan deze illegale blokkade te doen opgeven.

Daarom zijn hardere en duidelijker maatregelen, vanuit Nederland en de EU, noodzakelijk.

NB Zie ook hieronder eerdere FAON-persberichten van 14 december, 22 december 2022 en 4 januari 2023:

Last updated 12 January 2023

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)
Հոլանդահայ կազմակերպությունների ֆեդերացիա

Մամլո հաղորդագրություն
Նիդերլանդների կոալիցիոն կուսակցությունները առաջարկում են օդային կամուրջ հաստատել դեպի Արցախ

Հաագա, 12 հունվարի 2023 – Նիդերլանդների հայկական կազմակերպությունների Ֆեդերացիան իր զորակցությունն է հայտնում ծանր կացության մեջ հայտնված արցախահայությանը և տեղեկացնում, որ Նիդերլանդների կառավարական կոալիցիայի երկու կուսակցության արտաքին քաղաքական հարցերով խոսնակներ՝ Ագնես Մյուլդերը (Agnes Mulder – CDA) և Դոն Սեդերը (Don Ceder – ChristenUnie) հարցեր են հղել երկրի արտաքին գործերի նախարար՝ Վոպկե Հուկստրային՝ (Wopke Hoekstra) Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով ստեղծված Լեռնային Ղարաբաղի սննդի և դեղամիջոցների պակասի վերաբերյալ:
• Ծանո՞թ եք տեղեկատվությանը, որ Լաչինի միջանցքի շրջափակման պատճառով Լեռնային Ղարաբաղը տառապում է սննդի և դեղորայքի պակասից։
• Կիսու՞մ եք Հայաստանի կառավարության մտահոգությունները, որ շրջափակումը կարող է հումանիտար ճգնաժամի հանգեցնել Լեռնային Ղարաբաղում:
• Ի՞նչ լրացուցիչ ջանքեր կարող են գործադրել Նիդերլանդները և Եվրամիությունը Լեռնային Ղարաբաղին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար։
• Հնարավո՞ր է օդային կամուրջ բացել դեպի Լեռնային Ղարաբաղի անկլավ՝ սննդամթերքի և դեղորայքի մատակարարումն ապահովելու համար։
• Ճի՞շտ է, որ Եվրամիությունն ու ԱՄՆ-ն Ադրբեջանին հորդորել են կրկին ապահովել մարդկանց և ապրանքների ազատ և անվտանգ տեղաշարժը միջանցքով: Եթե ​​այո, ապա ինչպիսի՞ն է եղել Ադրբեջանի արձագանքը։
• Ուրիշ ի՞նչ հնարավորություններ ունեն Նիդերլանդները՝ Ադրբեջանին համոզելու Լաչինի միջանցքը կրկին հասանելի դարձնելու համար։
• Ո՞ր բնապահպանական կազմակերպությունն է պատասխանատու Լաչինի միջանցքի շրջափակման համար և ինչպիսի՞ն է այդ կազմակերպության կարգավիճակը Ադրբեջանում։ Այդ կազմակերպությունները նախկինում նման գործողություններ ձեռնարկե՞լ են։
• Ի՞նչն է պատճառը, որ տեղակայված ռուս զինվորները չեն ապահովում Լաչինի միջանցքում անխափան տեղաշարժը։
• Որքանո՞վ են փոխվել Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերությունները Ուկրաինայի պատերազմի սկսվելուց հետո։
• Կիսու՞մ եք մեր այն տեսակետը, որ Եվրամիությունը և ՄԱԿ-ը պետք է ավելի մեծ դեր խաղան տարածաշրջանում՝ Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու համար: Եթե ​​այո, ապա ինչպե՞ս դրան կարելի է հասնել:
• Արդյո՞ք տարբերակ է ԵՄ նոր դիտորդական առաքելություն սկսել Լաչինի միջանցքի տարածքում:
Նիդերլանդների հայկական կազմակերպությունների Ֆեդերացիան շարունակում է իրազեկման արշավը և պայքարը Լաչինի միջանցքի շուտափույթ վերաբացման ուղղությամբ։

Last updated 5 January 2023

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

PERSBERICHT
Oproep aan de pers!
• Alarm: 120.000 Armeniërs al 24 dagen in Azerbeidzjaanse blokkade
• Azerbeidzjan negeert internationale oproepen en uitspraken:
ECHR, VN Veiligheidsraad, Raad van Europa
• Voorkom “Srebrenica” in de Kaukasus!

Den Haag, 4 januari 2023 – Na 24 dagen is duidelijk dat Azerbeidzjan de 120.000 inwoners van Nagorno-Karabach blijft isoleren van de rest van de wereld, door de enige toegangsweg van Armenië naar Nagorno-Karabach, de zogeheten Lachin-corridor, vanuit Armenië te blokkeren, alle internationale uitspraken ten spijt.

Het ontbreken van internationale persaandacht helpt Azerbeidzjan om deze illegale blokkade voort te zetten en daarmee zijn plannen voor etnische cleansing resp. genocide uit te voeren.

NB zie ook eerdere FAON-persberichten van FAON-persbericht van 14 december 2022 en 22 december 2022 hieronder.

Vanaf 17 januari zal de FAON-acties organiseren bij de Tweede Kamer om politiek en publiek op de urgentie van de situatie te wijzen; er wordt daarbij o.a. een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer.

De winkels zijn vrijwel leeg, er is tekort aan medicijnen, duizenden families zijn van elkaar gescheiden. Het gas uit Armenië werd, na een aantal dagen afsluiting in de vrieskou, weer aangesloten, maar kan uiteraard opnieuw worden afgesloten. Een humanitaire crisis is al bezig, het is een Srebrenica-achtig scenario. In de Nederlandse pers (afgezien van toch een keer een NOS journaal item van enkele weken geleden) en ook elders in het westen, uitgezonderd Frankrijk, is er tot nu toe geen woord over geschreven. Dat maakt de situatie extra gevaarlijk, of zoals Azerbeidzjaanse President Aliyev het beschreef “alles gaat volgens plan”. Organisaties als Genocide Wacht, Lemkin Institute for Genocide prevention en de International Association of Genocide Scholars hebben al zeer dringende oproepen gedaan om de blokkade te beëindigen uitgedaan. Veel internationale organisaties hebben zich ook duidelijk uitgesproken (zie hierna). Armenië heeft zich tot het Internationaal Gerechtshof in den Haag gewend voor maatregelen.

Volgens de trilaterale vredesregeling van november 2020 zijn Russische peacekeepers verantwoordelijk voor de Armeense bevolking van Nagorno-Karabach. Al eerder bleek dat deze peacekeepers hun taak niet vervulden en de Azeri hun aanwezigheid ook niet meer accepteren. Sinds 12 december blokkeren Azerbeidzjanen de toegangsweg; volgens Azerbeidzjan gaat het om eco-demonstranten; dit is ironisch, want demonstreren in Azerbeidzjan komt normaal gesproken op arrestatie uit. In dit geval zijn ze uiteraard door het regime daar zelf neergezet, en zijn het waarschijnlijk militairen “in burger”. Deze schijnvertoning wordt internationaal dan ook niet geaccepteerd. De regering van Azerbeidzjan voorziet de “demonstranten” wat alles wat het verblijf maar aangenaam maakt, inclusief een uitgebreid oud en nieuw feest met live muziek. Daar maakte de demonstraten zich vrolijk over het menselijk leed dat ze aan de andere kant van de blokkade aanrichten.

Met de blokkade wil Azerbeidzjan Armenië concessie afdingen, zoals afstaan van grondgebied van Armenië voor een Azerbeidzjaanse doorgang naar Nachichevan en Turkije, en gevraagd wordt dat het daar niet bij zal blijven.

De FAON roept de pers, publiek en politiek, en de internationale gemeenschap in het algemeen op om actie te ondernemen om een einde te maken aan de humanitaire ramp en erger te voorkomen.

Het doel van Azerbeidzjan is duidelijk nl. etnische cleansing van de Armeniërs van hun oorspronkelijke leefgebied Nagorno-Karabach. Zonder aanvoer van voedsel en medicijnen en behandeling van degenen die urgent behandeling behoeven in het ziekenhuis in Jerevan, verwacht Azerbeidzjan dat ze uiteindelijk het gebied zullen verlaten, zoals dat eerder met de Armeniërs in de exclave Nachichevan is gebeurd. Daarna is daar alle cultureel erfgoed dat naar Armeense aanwezigheid verwees vernietigd, zoals ook in het Turkije van na de genocide van 1915 is gebeurd.

Ook zijn garanties noodzakelijk om herhaling te voorkomen en andere maatregelen zoals een luchtbrug vanuit Stepanakert.

De situatie tussen Armenië en Azerbeidzjan en de kansen op vrede zijn door het optreden van Azerbeidzjan verslechterd. De EU had mede door eigen optreden eerder hoop op een vredesakkoord. De FAON blijft hopen op het slagen van vredesonderhandelingen.

Internationale uitspraken
* Het ECHR heeft Azerbeidzjan een termijn gesteld voor het deblokkeren van de weg, en na verstrijken daarvan maatregelen opgelegd. Deze worden ook niet opgevolgd.
* De landen van de VN Veiligheidsraad hebben op de zitting van 20 december, naar aanleiding van een brief van Armenië, vaak in zeer krachtige bewoordingen Azerbeidzjan opgeroepen een einde te maken aan de blokkade om zo een verdere humanitaire ramp te voorkomen. Rusland belemmert nog een VN-resolutie, door te ontkennen dat de weg is geblokkeerd; daarmee zou immer hun falen als peacekeeper worden bevestigd.
* De Raad van Europa gaf een dringende verklaring af, waarin de verantwoordelijken worden opgeroepen “met urgentie alle noodzakelijke stappen te nemen om de doorgang door de corridor te herstellen en om verslechtering van de humanitaire situatie te voorkomen”.
* In Nederland riep de Tweede Kamer al op 13 december met grote meerderheid de Minister-President op om tijdens de EU TOP de blokkade aan de orde te stellen, ter beëindiging door Azerbeidzjan van de blokkade van de Armeense bevolking van Nagorno-Karabach. Deze motie van Mevrouw Stieneke van der Graaf van CU, medeondertekend door SP, SGP en BBB, werd met zeer grote meerderheid aangenomen met slechts de stemmen van Forum en van Denk tegen. Uit de brief, waarin de regering uitleg geeft over de wijze van uitvoering van de motie, zoals door de Kamer was gevraagd, blijkt dat er wel actie is ondernomen, maar de motie niet is uitgevoerd. De motie stelde vast dat Azerbeidzjan, in strijd met de afspraken van 9 november 2020 aan het einde van de 44-daagse oorlog in Nagorno-Karabach, de zogeheten Lachin corridor, de enige toegangsweg van Nagorno-Karabach vanuit Armenië, heeft geblokkeerd en tevens de gastoevoer vanuit Armenië naar Nagorno-Karabach heeft afgesloten (hetgeen op dat moment het geval was). Bij deze situatie hebben de Russische peacekeepers niet ingegrepen. Als gevolg hiervan dreigt een humanitaire noodsituatie voor de bevolking van Nagorno-Karabach, aldus de motie. De motie verzoekt dan ook de regering in de Europese Raad aan te dringen op een gezamenlijke oproep aan Azerbeidzjan om deze vijandelijkheden tegen de bevolking van Nagorno-Karabach te staken en de corridor weer open te stellen.

Last updated 22 December 2022

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

PERSBERICHT
Oproep aan de pers!
• Alarm: 120.000 Armeniërs al 10 dagen in Azerbeidzjaanse blokkade
• Azerbeidzjan negeert internationale oproepen en uitspraken:
ECHR, VN Veiligheidsraad, Raad van Europa
• Treedt op tegen Srebrenica-scenario in de Kaukasus!

Den Haag, 22 december 2022 – Na 10 dagen wordt duidelijk dat Azerbeidzjan de 120.000 inwoners van Nagorno-Karabach blijft isoleren van de rest van de wereld, door de enige verbindingsweg naar buitenwereld, t.w. de toegangsweg van Armenië naar Nagorno-Karabach, de zogeheten Lachin corridor, te blokkeren, alle internationale uitspraken ten spijt. Het ontbreken van enige publieke aandacht helpt Azerbeidzjan deze illegale blokkade voort te zetten.

NB Zie ook eerder FAON-persbericht van 14 december 2022.

Voedsel en medicijnen raken op, ernstig zieken kunnen niet naar een ziekenhuis in Armenië, duizenden families zijn van elkaar gescheiden. Het gas uit Armenië werd, na een aantal dagen afsluiting in de vrieskou, weer aangesloten, maar kan uiteraard opnieuw worden afgesloten. Een humanitaire crisis is al bezig, een Srebrenica-achtig scenario doemt op.

In de Nederlandse pers, en ook elders in het westen, is er tot nu toe geen woord over geschreven. Dat maakt de situatie extra gevaarlijk. Volgens de trilaterale vredesregeling van november 2020 zijn Russische peacekeepers verantwoordelijk voor de Armeense bevolking van Nagorno-Karabach. Al eerder bleek dat deze peacekeepers hun taak niet vervulden en de Azeri hun aanwezigheid niet meer accepteren. Sinds 12 december blokkeren Azerbeidzjanen de toegangsweg; volgens Azerbeidzjan zijn het eco-demonstranten; dit is ironisch, want demonstreren in Azerbeidzjan komt normaal gesproken op arrestatie uit. In dit geval zijn ze uiteraard door het regime daar zelf neergezet, en zijn het waarschijnlijk militairen “in burger”. Deze schijnvertoning wordt internationaal terecht niet geloofd.

* Het ECHR heeft afgelopen week Azerbeidzjan een termijn gesteld voor het deblokkeren van de weg, en na verstrijken daarvan maatregelen opgelegd. Deze worden ook niet opgevolgd.

* De landen van de VN Veiligheidsraad hebben op de zitting van 20 december, naar aanleiding van een brief van Armenië, vaak in zeer krachtige bewoordingen Azerbeidzjan opgeroepen een einde te maken aan de blokkade om zo een verdere humanitaire ramp te voorkomen. Rusland belemmert nog een VN-resolutie, door te ontkennen dat de weg is geblokkeerd; daarmee zou immer hun falen als peacekeeper worden bevestigd.

* De Raad van Europa gaf zojuist een dringende verklaring af, waarin de verantwoordelijken worden opgeroepen “met urgentie alle noodzakelijke stappen te nemen om de doorgang door de corridor te herstellen en om verslechtering van de humanitaire situatie te voorkomen”.

* In Nederland riep de Tweede Kamer al op 13 december met grote meerderheid de Minister-President op om tijdens de EU TOP de blokkade aan de orde te stellen, ter beëindiging door Azerbeidzjan van de blokkade van de Armeense bevolking van Nagorno-Karabach. Deze motie van Mevrouw Stieneke van der Graaf, medeondertekend door SP, SGP en BBB, werd met zeer grote meerderheid aangenomen met slechts de stemmen van Forum en van Denk tegen. Wat de Minister-President met de motie heeft gedaan is onduidelijk, en wordt nagevraagd door de Kamer. De motie stelde vast dat Azerbeidzjan, in strijd met de afspraken van 9 november 2020 aan het einde van de 44-daagse oorlog in Nagorno-Karabach, de zogeheten Lachin corridor, de enige toegangsweg van Nagorno-Karabach vanuit Armenië, heeft geblokkeerd en tevens de gastoevoer vanuit Armenië naar Nagorno-Karabach heeft afgesloten (hetgeen op dat moment het geval was). Bij deze situatie hebben de Russische peacekeepers niet ingegrepen. Als gevolg hiervan dreigt een humanitaire noodsituatie voor de bevolking van Nagorno-Karabach, aldus de motie. De motie verzoekt dan ook de regering in de Europese Raad aan te dringen op een gezamenlijke oproep aan Azerbeidzjan om deze vijandelijkheden tegen de bevolking van Nagorno-Karabach te staken en de corridor weer open te stellen.

De FAON roept de pers, publiek en politiek, en de internationale gemeenschap in het algemeen op om een einde te maken aan de humanitaire ramp en erger te voorkomen.

Het doel van Azerbeidzjan is duidelijk nl. etnische cleansing van de Armeniërs van hun oorspronkelijke leefgebied Nagorno-Karabach. Zonder aanvoer van voedsel en medicijnen en behandeling van degenen die urgent behandeling behoeven in het ziekenhuis in Jerevan, verwacht Azerbeidzjan dat ze uiteindelijk het gebied zullen verlaten, zoals dat eerder met de Armeniërs in de exclave Nachichevan is gebeurd. Daarna is daar alle cultureel erfgoed dat naar Armeense aanwezigheid verwees vernietigd, zoals ook in het Turkije na de genocide van 1915 is gebeurd.

Ook zijn garanties noodzakelijk om herhaling te voorkomen en andere maatregelen zoals een luchtbrug vanuit Stepanakert.

De situatie tussen Armenië en Azerbeidzjan en de kansen op vrede zijn door het optreden van Azerbeidzjan verslechterd. De EU had mede door eigen optreden eerder hoop op een vredesakkoord. De FAON blijft hopen op het slagen van vredesonderhandelingen.

Last updated 16 December 2022

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

PERSBERICHT
• Tweede Kamer over blokkade van Nagorno-Karabach door Azerbeidzjan
• Oproep aan Azerbeidzjan om de vijandelijkheden tegen de bevolking van
• Nagorno-Karabach te staken

Den Haag, 14 december 2022 – De Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) is verheugd dat de Tweede Kamer zojuist met grote meerderheid een motie heeft aangenomen van de ChristenUnie ter beëindiging door Azerbeidzjan van de blokkade van de Armeense bevolking van Nagorno-Karabach. De motie werd 13 december bij het debat over de komende EU Top ingediend door Mevrouw Stieneke van der Graaf, een werd medeondertekend door SP, SGP en BBB.

De motie stelt vast dat Azerbeidzjan, in strijd met de afspraken van 9 november 2020 aan het einde van de 44-daagse oorlog in Nagorno-Karabach, de zogeheten Lachin corridor, de enige toegangsweg van Nagorno-Karabach vanuit Armenië, heeft geblokkeerd en tevens de gastoevoer vanuit Armenië naar Nagorno-Karabach heeft afgesloten. Bij deze situatie hebben de Russische peacekeepers niet ingegrepen. Als gevolg hiervan dreigt een humanitaire noodsituatie voor de bevolking van Nagorno-Karabach, aldus de motie.

De motie verzoekt dan ook de regering in de Europese Raad aan te dringen op een gezamenlijke oproep aan Azerbeidzjan om deze vijandelijkheden tegen de bevolking van Nagorno Karabach te staken en de corridor weer open te stellen.

De FAON op snelle actie van de regering en van de EU, en de internationale gemeenschap in het algemeen om een einde te maken aan de humanitaire ramp, waarin 120.000 zonder gas zitten in de ijskoude van het berggebied, zonder aanvoer van voedsel en medicijnen zitten en vanuit het ziekenhuis degenen die urgent behandeling behoeven in het ziekenhuis in Jerevan, daarheen niet vervoerd kunnen worden. Ook zijn garanties noodzakelijk om herhaling te voorkomen en andere maatregelen zoals een luchtbrug vanuit Stepanakert.

De situatie tussen Armenië en Azerbeidzjan en de kansen op vrede zijn door het optreden van Azerbeidzjan verslechterd. De EU had mede door eigen optreden eerder hoop op een vredesakkoord. De FAON blijft hopen op het slagen van vredesonderhandelingen.

Last updated 17 October 2022

20221017PersberichtAM

Հոլանդահայ կազմակերպությունների ֆեդերացիա (FAON)

Մամլո հաղորդագրություն
Նիդերլանդներն իր զազրանքն (disgust, հոլանդերեն` afschuw) է արտահայտել հայ ռազմագերիների սպանության առթիվ

Հաագա, 17 հոկտեմբերի 2022 – Նիդերլանդների արտգործնախարարությունը հրապարակել է պատգամավորներից մեկի գրավոր հարցերին ԱԳ նախարար Վոպկե Հուքստրայի պատասխանները, որոնցում, դեռևս փորձ է կատարվում խաղաղության նպաստելու քողի տակ խուսափել մատնանշելու Ադրբեջանը որպես ագրեսոր պետություն, սակայն մի շարք կարևոր շեշտադրումներ են արված։ Մասնավորապես նախարարն ընդգծել է, որ ի կատարումն շուրջ մեկ տարի առաջ ընդունված Նիդերլանդների խորհրդարանի բանաձևի, Նիդերլանդները ծրագրում է ԵՄ դիտորդական առաքելության շրջանակներում հնարավորինս արագ դիտորդներ ուղարկել Հայաստան։

ԱԳ նախարարը վերահաստատել է Նիդերլանդների կառավարության հանձնառությունը Հայ զինվորականների և քաղաքացիական անձանց դեմ հանցագործությունների վերաբերյալ անկախ հետաքննություն անցկացնելու իր կոչերին, ինչպես նաև խաղաղությանը նպաստող միջոցառումներին ներդրում ունենալու հարցում։ Որպես գաղափար դիտարկվում է Անհայտ կորած անձանց հարցերով միջազգային հանձնաժողովի ծրագրերի ֆինանսավորումը։

Վ.Հուքստրան տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանը որևէ աջակցություն չի ստանում Նիդերլանդներից, ո՛չ ուղղակիորեն, ո՛չ էլ անուղղակիորեն, իսկ ԵՄ շրջանակներում Ադրբեջանին տրվող աջակցության հարցում Նիդերլանդները առաջնային են համարում տարբերակման սկզբունքը։ Միաժամանակ ընդգծվում է, որ Նիդերլանդներն աջակցություն են տրամադրում Հայաստանին տարբեր ձևաչափերով։

Նախարարը պարզաբանել է, որ Ադրբեջանը չի հանդիսանում առաջնային առևտրական գործընկեր Նիդերլանդների համար, ավելին՝ այն զբաղեցնում է 94-րդ տեղն առևտրի ծավալների առումով։

Անդրադառնալով, ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի ընթացքում հայ զինվորականների սպանության տեսանյութին նախարարը նշել է, որ «Նիդերլանդների ԱԳՆ-ում Ադրբեջանի դեսպանի հետ հանդիպման ընթացքում զազրանքն (disgust, հոլանդերեն` afschuw) է արտահայտվել ադրբեջանցի զինվորների կողմից հայ ռազմագերիների սպանության տեսանյութի հետ կապված և հորդորել անցկացնել անկախ քննություն և հրապարակել դրա արդյունքները»։

Այս պահին Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների սահմանումը, նախարար Հուքստրայի կարծիքով, չի նպաստի խաղաղության հաստատմանը։

Last updated 03 October 2022

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) (FAON)

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)
• Oproep aan Tweede Kamer en Regering: Stop Aliyev
• Veroordeel Azerbeidzjan voor aanvallen op Armenië
• Gas-deal EU-Azerbeidzjan gaat boven mensenrechten

Den Haag, 3 oktober 2022 – De Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) roept de Tweede Kamer en de Nederlandse regering op de voortdurende militaire aanvallen van Azerbeidzjan op het grondgebied van Republiek Armenië te veroordelen en te eisen dat de Azerbeidzjaanse troepen zich terugtrekken van Armeense grondgebied. Landen als de VS, de VK en Frankrijk hebben dat al gedaan. De FAON hoopt dat de Tweede Kamer tijdens een debat a.s. woensdag, de regering hierover tot duidelijke uitspraken brengt. Zonder tijdige maatregelen van de internationale wereld zal de situatie voor Armenië, die al desastreus is, verder verergeren.

In een brief aan de Tweede Kamer luidt de FAON de noodklok. Steeds wordt nl. duidelijker dat de Azerbeidzjaanse autocratische leider ongestraft oorlogsmisdaden pleegt en zal blijven plegen als de internationale gemeenschap geen maatregelen hiertegen neemt.
Gister werden opnieuw gruwelijke video’s op sociale media verspreid door Azerbeidzjaanse militairen, die de executie van een groep Armeense krijgsgevangenen hadden gefilmd. Hierop volgden vele reacties, maar de Nederlandse regering, die meestal vooraan staat als het schendingen betreft van het internationaal recht, bleef stil. Eerder werden andere beelden van onbeschrijfelijke handelingen en moord op een Armeense vrouwelijk militair in de social media verspreid. Ook hierop werd in de westerse wereld, politiek en media, nauwelijks gereageerd.

In de brief wordt het stilzwijgen over de agressie en oorlogsmisdaden van het Azerbeidzjaanse regime door Nederland en de EU in verband gebracht met de energiecrisis, en de deal die EU-Commissievoorzitter van der Leijen met Azerbeidzjan sloot voor een (beperkte) uitbreiding van de gastoevoer vanuit dat land. Het kan volgens de FAON niet zo zijn, dat alle waarden en normen, waar de sancties tegen Rusland en Russisch gas op gebaseerd zijn, voor de EU niet meer gelden bij de aankoop van gas van een ander autocratisch land dat zijn democratische buurland aanvalt. Tijdens de APB antwoordde premier Rutte hierop dat men in principe inderdaad niet de afhankelijkheid voor energie van het ene autocratisch land moet verruilen voor die van een andere, maar tegelijk wilde hij geen kwaad woord horen over Azerbeidzjan, in de zin dat dat land niet op een lijn zou kunnen worden gesteld met Rusland.

MEDIA
De FAON roept ook de media, die begrijpelijkerwijs veel aandacht en menskracht aan de oorlog in Oekraine besteden, nadrukkelijk op ook oog en verslaggevers te hebben voor de levensgevaarlijke situatie in de Zuidelijke Kaukasus, waar oorlog en oorlogsmisdaden plaatsvinden, en waar Genocide Watch en het Lemkin Instituut waarschuwingen voor genocide hebben uitgezet, maar waar (vrijwel) geen sprake is van het coveren hiervan door de westerse media.

Wat vooraf ging (uit persbericht 23 september)

De aanvallen begonnen op 13 september 2022, en vinden ondanks een staakt-het-vuren nog steeds plaats, ook tegen burgerdoelen. Azerbeidzjan bezet op dit moment aanzienlijke delen van de Republiek Armenië. Meer dan 200 Armeense soldaten en burgers zijn al gedood, een meervoudig aantal is gewond. Steden, dorpen, civiele infrastructuur als woonhuizen, hotels en watervoorzieningen zijn vernietigd en duizenden mensen zijn ontheemd. Op onbeschrijfelijke video’s van Azerbeidzjaanse soldaten wordt het martelen en doden van o.a. vrouwelijke Armeense soldaten getoond. en via sociale media gedeeld. Er is in 2022 weer sprake van een existentiële crisis. Daarom eisen wij dat Nederland naast Armenië gaat staan.
In mei 2022 sprak Rutte zijn bewondering uit voor grote hervormingen die Premier Nikol Pashinyan en zijn team in Armenië hadden doorgevoerd. Na de Fluwelen Revolutie is Armenië hard bezig om democratie en rechtstaat te versterken. De hernieuwde agressie van Azerbeidzjan is een regelrechte poging om het democratische Armenië militair binnen te vallen, waarbij de Azerbeidzjaanse dictator Aliyev het internationale recht schendt en de veiligheid van de regio in gevaar brengt. De beweringen van Azerbeidzjan dat de Armeense kant de aanval heeft uitgelokt, zijn ongegrond en volledig onjuist. Zij doen denken aan de pogingen van Rusland om de oorlog in Oekraïne te rechtvaardigen. Dit is een bekende propagandastrategie van dictator Aliyev, die openlijk territoriale claims heeft gelegd op Armenië en nooit een geheim heeft gemaakt van zijn ambities om Armenië te veroveren.

De verontrusting wordt in grote mate verergerd door het uitblijven van enige veroordeling van de aanvallen door Nederland en de EU, die doorgaans voorop lopen bij het veroordelen van schendingen van territoriale integriteit.
Dat ook Nederland zich niet wil uitspreken, bleek gister nog eens op pijnlijke wijze, tijdens het antwoord van MP Rutte op de tweede dag van de Algemene Beschouwingen op een vraag van ChristenUnie-leider Segers. Integendeel, hij wilde blijkens dit antwoord zelfs geen kwaad woord horen over Azerbeidzjan, waarbij hij overduidelijk verwijst naar het finaliseren van de “gasdeal” met Azerbeidzjan in Brussel; deze moet kennelijk niet bemoeilijkt worden door uitspraken van de premier over de dodelijke aanvallen van autocratie Azerbeidzjan op de democratie Armenië.
De houding van Rutte (en de EU) is opmerkelijk en tegenstrijdig aan het veelgeroemde adagium dat de democratie steun behoeft tegen de agressie van de autocratie. Op een directe vraag ter zake van fractievoorzitter van SGP Kees van der Staaij kwam Rutte niet verder dan een leeg antwoord, dat Nederland hier “scherp op is” en alles nauw coördineert met de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, Joseph Borrell.
Waar de Verenigde Staten openlijk het optreden van Azerbeidzjan scherp hebben veroordeeld o.a. tijdens het bezoek van de delegatie van het Huis van Afgevaardigden onder leiding van Nancy Pelosi aan Armenië, en hierbij juist verwijzen naar het verdedigen van de democratie (Armenië), blijft de EU het autocratische en ondemocratische regime van Aliyev steunen. Het is moeilijk voorstelbaar dat de EU na het leveren van gas door Rusland, nu opnieuw de fout in zou gaan en de ene autocratie simpelweg verruilt voor aan andere, Azerbeidzjan, met alle gevolgen van dien. Het is voorts moeilijk voorstelbaar dat het MoU voor de gasdeal geen ontbindende voorwaarde zou inhouden, in het geval van het beginnen van een oorlog.
Bovendien gaat het bij de deal om een relatief kleine hoeveelheid gas, en was er tegen de deal al een reeks protesten gekomen van NGO’s als HRW, FtM, waarbij naast de deplorabele staat van dienst van Azerbeidzjan op het gebied van mensenrechten, wordt gewezen op strijd met de Green deal, te weten het niet meer aanleggen van nieuwe infrastructuur voor fossiele bandstoffen.
De afgelopen weken hebben verschillende Kamerleden schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de aanvallen van Azerbeidzjan op Armenië en in hun tweets deze agressie veroordeelt.
De FAON roept de Nederlandse regering op de Azerbeidzjaanse agressie te veroordelen, zoals te doen gebruikelijk bij dodelijke aanvallen op het grondgebied van een ander land, en ook de EU ervan te overtuigen dit te doen. Dat is een eerste stap om de bevriende democratie Armenië te steunen. Daarnaast zijn sancties nodig om verdere escalatie te helpen voorkomen en de democratie in de regio te versterken, en is het ontbinden van het MoU voor deze kleine hoeveelheid extra gas onvermijdelijk. Die prijs betaalde de EU bij het nemen van sancties tegen Rusland graag en zal ook in dit geval tot nieuwe oplossingen leiden.