Genocide100

Last updated 20 March 2015
Overzicht2015Bloem2

1. Persbericht
2. 100 jaar Armeense genocide in het kader van Holocaust Memorial Day
3. Conferentie over Armeense genocide
ProgHerd100
DutchSmall


Last updated 23 February 2015                                                                  English        Հայերեն
Conferentie over Armeense genocide
De erfenis van de Armeense genocide, na 100 jaar

De heer Alexis Demirdjian, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en de Universiteit van Zuid-Californië – Dornsife Institute of Armenian Studies organiseren op 6 en 7 maart 2015 een conferentie in Den Haag, om stil te staan bij het feit dat 100 jaar geleden de gebeurtenissen plaatsvonden, gewoonlijk aangeduid als de Armeense genocide van 1915-1923.
 
Aan het woord komen 25 wetenschappers en professionals van verschillende landen en disciplines, die allen bijdragen leveren aan een interdisciplinair boek over de relevantie van de Armeense genocide vandaag de dag en de gevolgen hiervan op de diverse studiegebieden.
 
Het onderwerp van bespreking tijdens de conferentie zal ook draaien rond het centrale thema van het boek: de relevantie van de Armeense genocide voor het heden, en de impact ervan op het gebied van de studie van rechten, geschiedenis, antropologie, politicologie, sociologie, literatuur, onderwijs en mediastudies. Een kritische discussie over de impact van de genocide is in deze tijd nodig en hierbij zullen een aantal aspecten van het huidige discours, zowel uit de analyse van het menselijk gedrag als van een retrospectieve kijk op de afgelopen eeuw aan de orde komen.
 
De conferentie en de voorafgaande kick-off zijn open voor het publiek en de toegang is gratis.

Datum: 6 en 7 maart 2015
Tijd: 9.00 – 17.00 uur
Plaats: Institute for Global Justice
Adres: Sophialaan 10 – 2514 JR Den Haag
Toegang: Gratis
Taal: Engels

De conferentie wordt voorafgegaan door een kick-off bijeenkomst met vertoning van de documentaire “Grandma’s Tattoos”
Datum: 5 maart
Tijd: 17.00-19.00 uur
Plaats: Humanity House
Adres: Prinsegracht 8 – 2512 GA Den Haag

Website en programma: Klik hier
Inschrijving via email, hierbij s.v.p. aangeven voor welke dag(en) u inschrijft: m.van.den.heuvel@niod.knaw.nl.

Conference on Armenian Genocide
The Armenian Genocide Legacy, 100 Years On

Mr. Alexis Demirdjian, the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies and the University of Southern California – Dornsife Institute of Armenian Studies are hosting a conference on 6 and 7 March 2015 in The Hague to mark the centennial of the events commonly referred to as the Armenian Genocide of 1915 to 1923.

The conference will gather 25 academics and professionals from various countries and various fields of study who are contributing to an interdisciplinary multi-author book on the topic of the relevance of the Armenian genocide today and the impact this has had on various fields of study.

The subject of the discussion during the conference will revolve around the central theme of the book: the relevance of the Genocide today and its impact on the fields of study of Law, History, Anthropology, Political Science, Sociology, Literature, Education and Media Studies. A critical discussion on the impact of the Genocide is needed at this time and will address several aspects of the current discourse both from the analysis of human behavior and from a retrospective outlook on the past century.

The conference will be open to the public and free of charge.

Date: 6 and 7 March 2015
Time: 9.00 – 17.00
Location: Institute for Global Justice
Address: Sophialaan 10 – 2514 JR The Hague, The Netherlands
Admission: Free
Language: English

There will be a kick-off of the conference, including the screening of “Grandma’s Tatoos”
Date: 5 March 2015
Time: 17.00 – 19.00
Place: Humanity House
Address: Prinsegracht 8 – 2512 GA The Hague, The Netherlands

Website and programme: Click here
Registration by email, please indicae the date(s) of attending: m.van.den.heuvel@niod.knaw.nl

Գիտաժողով Հայոց ցեղասպանության մասին
Հայոց ցեղասպանության ժառանգությունը, 100 տարի հետո

Պարոն Ալեքսիս Տեմիրճյանը, Նիդերլանդների պատերազմի, հոլոքոստի և ցեղասպանության հետազոտությունների ինստիտուտը (NIOD) և Հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանի Հայկական ուսումնասիրությունների «Դորնսայֆ» ինստիտուտը հյուրընկալում են գիտաժողով 2015 թ. մարտի 6-ին և 7-ին Հաագայում` նշելու հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը:
 
Գիտաժողովին իրենց մասնակցությունն են բերում տարբեր երկրների և ոլորտների գիտնականներ և մասնագետներ` թվով 25 հոգի, որոնք հեղինակներն են միջդիսցիպլինար բազմահեղինակ գրքի` «Հայոց ցեղասպանության կարևորությունն այսօր և դրա ազդեցությունը տարբեր ոլորտների ուսումնասիրության վրա» թեմայով:
 
Գիտաժողովի ընթացքում քննարկումներն ընթանալու են գրքի կենտրոնական թեմայի շուրջ` ցեղասպանության կարևորությունն այսօր և դրա ազդեցությունը` իրավաբանության, պատմության, մարդաբանության, քաղաքագիտության, սոցիոլոգիայի, գրականության, կրթության և ԶԼՄ-ների ուսուցման հետազոտությունների ոլորտներում: Ցեղասպանության ազդեցության մասին քննադատական քննարկումներն անհրաժեշտ են այսօր և այստեղ անդրադարձ կկատարվի ընթացիկ քննախոսության մի քանի տեսակետներին` ելնելով ինչպես մարդկային վարքագծի վերլուծությունից, այնպես էլ անցյալ դարին հետադարձ հայացքով նայելու տեսանկյունից:
 
Գիտաժողովը բաց է հանրության համար և մուտքն ազատ է:

Թվականը` 6 և 7 մարտի 2015 թ.
Ժամը` 9-ից 17-ը
Վայրը` Գլոբալ արդարադատության ինստիտուտ
Հասցեն` Sophialaan 10 – 2514 JR Հաագա, Նիդերլանդներ
Մուտքը` Ազատ է
Լեզուն` Անգլերեն

Գիտաժողովը կմեկնարկի «Տատիկիս դաջվածքները» ֆիլմի ցուցադրմամբ:
Թվականը` 5 մարտի 2015 թ.
Ժամը` 17-ից 19-ը
Վայրը` Humanity House
Հասցեն` Prinsegracht 8 – 2512 GA Հաագա, Նիդերլանդներ

Կայք և ծրագիր` Սեղմիր այստեղ
Գրանցում էլեկտրոնային փոստով, նշել ձեր մասնակցության օր(եր)ը` m.van.den.heuvel@niod.knaw.nlLast updated 29 January 2015                                                                  English        Հայերեն
100 jaar Armeense genocide in het kader van
Holocaust Memorial Day

Met een lezing van Dr. Ugur Umit Ungor

Lezing door Universitair Hoofddocent Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, en Onderzoeker aan het NIOD: Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies Dr. Ugur Umit Ungor over “Oorzaken en verloop van de genocide”. De lezing wordt gegeven in het Nederlands.

Ook zal er een presentatie worden gegeven van de herdenkingsactiviteiten voor de Armeense genocide in 2015 in Nederland en wereldwijd.

Deze activiteit wordt georganiseerd door het 24 april comité van de Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) in samenwerking met de Armeense Studentenvereniging Gladzor (ASV Gladzor).

Datum: Vrijdag, 30 januari 2015
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Plaats: CREA Muziekzaal
Adres: Nieuwe Achtergracht 170 – 1018 WV Amsterdam
Aanmelding: Noodzakelijk via info@faon.nl – Toegang is gratis
Website: Holocaust Memorial Day

Armenian Genocide Centennial Event as part of
Holocaust Memorial Day

With a lecture by Dr. Ugur Umit Ungor

A lecture will be given by Associate Professor of History at the University of Utrecht, and Researcher at the NIOD: Institute for War, Holocaust and Genocide Studies Dr. Ugur Umit Ungor on “Causes and course of the genocide”. The lecture is in Dutch.

The programme of the Armenian Genocide centennial events in 2015 in the Netherlands and worldwide will also be presented.

This activity is organised by the 24 April Committee of the Federation of Armenian Organisations in the Netherlands (FAON) in cooperation with the Armenian Students’ Association Gladzor (ASV Gladzor).

Date: Friday, 30 January 2015
Time: 3 to 5 p.m.
Place: CREA Muziekzaal
Address: Nieuwe Achtergracht 170 – 1018 WV Amsterdam, The Netherlands
Reservation: Necessary by e-mail: info@faon.nl – Admission is free
Website: Holocaust Memorial Day

Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառում Հոլոքոստի հիշատակի օրվա շրջանակում
Դր. Ուգուր Ումիթ Ունգորի դասախոսությունը

«Ցեղասպանության պատճառների և ընթացքի» մասին դասախոսությամբ հանդես կգա Ուտրեխտի համալսարանի պատմության դասախոս և Պատերազմի, Հոլոքոստի և ցեղասպանության հետազոտությունների ինստիտուտի (NIOD) գիտաշխատող դոկտոր Ուգուր Ումիթ Ունգորը: Դասախոսության լեզուն հոլանդերեն է:

Կներկայացվի Հոլանդիայում և աշխարհի այլ վայրերում Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների ծրագիրը:

Այս միջոցառումը կազմակերպվել է Հոլանդահայ կազմակերպությունների ֆեդերացիայի (FAON) «Ապրիլ 24 կոմիտեի» և Հայ ուսանողական «Գլաձոր» միության (ASV Gladzor) համագործակցությամբ:

Թվական` Ուրբաթ, 30 հունվարի 2015
Ժամը` 15.00 – 17.00
Վայրը` CREA Muziekzaal
Հասցեն` Nieuwe Achtergracht 170 – 1018 WV Amsterdam
Տեղերը` Անհրաժեշտ է ապահովել էլ. նամակով` info@faon.nl – Մուտքն ազատ է
Կայքէջ` Holocaust Memorial Day
PosterHMD2015A4Last updated 22 January 2015                                                                       English        Հայերեն

Samenwerkende Armeense Organisaties
E-mail: info@faon.nl

Persbericht
Uitnodiging persconferentie 100 jaar Armeense genocide

Datum en tijd: 23 januari 2015 om 11.00 uur
Plaats: Nieuwspoort
Adres: Lange Poten 10 – 2511 CL Den Haag
S.v.p. aanmelden via email: info@faon.nl

Den Haag, 19 januari 2015 – Dit jaar vindt wereldwijd de herdenking plaats van 100 jaar Armeense genocide. Natuurlijk worden herdenkingsbijeenkomsten gehouden in de hoofdstad van Armenië Jerevan, maar ook op een aantal plaatsen in Turkije, en uiteraard in alle landen waar Armeniërs wonen, veelal verspreid in de diaspora als gevolg van de genocide.

Ook in Nederland, met een Armeense gemeenschap van naar schatting 20 à 25 duizend, staat een reeks activiteiten op het programma, waar tijdens de persconferentie aandacht aan zal worden besteed.

De activiteiten in de week van 18 tot en met 24 april worden gezamenlijk georganiseerd door de Samenwerkende Armeense Organisaties (SAO), te weten de Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) en het Nederlands Armeens Comité voor Rechtvaardigheid en Democratie (Hay Tad Nederland) en diverse andere Armeense organisaties. Ook door het jaar heen worden er activiteiten gehouden door de verschillende organisaties en op verschillende plaatsen in het land.

De Armeense gemeenschap is zich bewust van de spanning die de 100 jaar herdenking van de Armeense genocide bij de Turkse regering oproept, die de genocide nog altijd ontkent. Vanuit Turkije worden verschillende pogingen gedaan om van de herdenking af te leiden, bv. door andere activiteiten te plannen juist rond de herdenking. Tijdens de persconferentie wordt hier nader op ingegaan. Ook komt aan de orde de wijze, waarop de Armeense gemeenschap omgaat met de houding van Turkije en sommige Turkse organisaties jegens de Armeense gemeenschap. De uitlatingen tijdens de door Turkije geregisseerde demonstratie in Almelo in 2014, waartegen nog altijd een aangifte loopt, zijn o.i. ontoelaatbaar.

Voor de Armeense organisaties hoort bij een waardige herdenking de aanwezigheid van de Nederlandse regering. De regering toont zich echter tot nog toe afhoudend van betrokkenheid bij de herdenking en zal verzoeken tot bijwonen “van geval tot geval” bezien. Eerder had Minister Asscher (Integratie) in de Kamer zich positief uitgelaten over een uitnodiging aanwezig te zijn bij de herdenking.

Zoals bekend heeft de Tweede Kamer in 2004 de “motie Rouvoet” met algemene stemmen aangenomen, die erkenning van de Armeense genocide inhoudt. Ondanks dat de Kamer in het Nederlandse staatsbestel het laatste woord heeft, en conform de internationale wetenschappelijk consensus van “Armeense genocide” spreekt, mijdt de Nederlandse regering deze terminologie en spreekt bijvoorbeeld van “kwestie van de Armeense genocide” (zie opiniestuk in Reformatorisch Dagblad van 20 december 2014).

Tijdens de persconferentie is ook aandacht voor de actuele situatie van veel Armeniërs, die als overlevenden na de deportaties tijdens de Armeense genocide zich in landen als Syrië vestigden en thans opnieuw moesten vluchten. Enkelen van hen zijn nu in Nederland en zullen tijdens de persconferentie aanwezig zijn en vragen beantwoorden.
===========================
Bij de persconferentie zal een persmap aanwezig zijn met o.a.:
– een overzicht van de herdenkingsactiviteiten
– een lijst van relevante boeken en artikelen
– voor de omroepen een lijst van films en documentaires over de genocide en de gevolgen daarvan
– publicatie Reformatorisch Dagblad

Joint Armenian Organisations
Email: info@faon.nl

Press Release
Invitation to Press Conference dedicated to the 100th anniversary of Armenian Genocide

Date and Time: 23 January 2015 at 11:00 a.m.
Location: Nieuwspoort
Address: Lange Poten 10 – 2511 CL The Hague
PLEASE Register by email: info@faon.nl
 
The Hague, 19 January 2015 – The commemoration of 100th anniversary of Armenian Genocide will take place worldwide this year. Commemorative events to be held not only in the capital of Armenia Yerevan, but also in a number of places in Turkey, and of course in all countries where Armenians live, mostly scattered in the Diaspora as a result of the Genocide.
 
A number of commemorative events are planned in the Netherlands with an Armenian community of approximately 20 to 25 thousand. The programme of these events will be revealed during the Press Conference.

The activities in the week of 18 to 24 April are organised by the Joint Armenian Organisations, i.e. the Federation of Armenian Organisations in the Netherlands (FAON) and Dutch Armenian Committee for Justice and Democracy (Hay Tad Netherlands) and various other Armenian organisations. Activities will also be held throughout the year by the different organisations and in different places in the country.
 
The Armenian community is aware of the tension that the centennial of the Armenian Genocide creates for the Turkish government, which still denies the Genocide. From Turkey, several attempts are made to distract from the commemoration, e.g. by planning events just close to the commemorations. During the Press Conference this issue will be discussed more in detail. Also the matter how the Armenian community is dealing with the attitude of Turkey and some Turkish organisations towards the Armenian community in the Netherlands will be raised. The statements during the rally in Almelo in 2014, which was orchestrated by Turkey, are unacceptable to us. The complaint against these statements is still in force.
 
For the Armenian organisations it is important that the Dutch government will be present at the commemoration. However, the government is till now reticent about its involvement in the commemoration and will consider the requests to attend the commemorations “from case to case”. Earlier, Minister Asscher (Integration) declared in the Parliament that he will positively consider the invitation to be present at the commemoration.
 
As we know, the Dutch Parliament unanimously adopted the “motion by Rouvoet” in 2004, which implies recognition of the Armenian Genocide by the Parliament. Despite the fact that the Parliament has the last word in the Dutch political system, and speaks in accordance with the international scientific consensus of “Armenian Genocide”, the Dutch government avoids this terminology and speaks, for example, about “the question of the Armenian Genocide” (see commentary in Reformatorisch Dagblad newspaper on 20 December 2014).
 
During the Press Conference you will be informed about the current situation of many Armenians in countries like Syria, where they were settled as a survivor of the deportations during the Armenian Genocide and who are now obliged to flee again. Some of them are now in the Netherlands and will answer questions at the Press Conference about the situation of Armenians in Syria.
===========================
At a press conference will be present a press folder including:
– An overview of the commemoration activities
– A list of relevant books and articles
– For broadcasting companies a list of films and documentaries about the genocide and its consequences
– Article in Dutch daily Reformatorisch Dagblad

Համագործակցող հոլանդահայ կազմակերպություններ
Էլ-փոստ` info@faon.nl

Մամլո հաղորդագրություն
Հրավեր Հայոց ցեղասպանության 110-ամյակին նվիրված մամուլի ասուլիսին

Թվական` 23 հունվարի 2015, ժամը` 11.00-ին
Վայրը` Nieuwspoort
Հասցեն` Lange Poten 10 – 2511 CL Հաագա
Խնդրում ենք գրանցվել էլեկտրոնային փոստով` info@faon.nl
 
Հաագա, 19 հունվարի 2015 – Այս տարի ամբողջ աշխարհում նշվում է Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը: Բնականաբար ոգեկոչման միջոցառումներ են անցկացվելու մայրաքաղաք Երևանում, Թուրքիայի մի շարք վայրերում և բոլոր հայաշատ երկրներում, որտեղ հայերը բնակություն են հաստատել հիմնականում ցեղասպանության հետևանքով:
 
Նիդերլանդներում ևս, որտեղ հայերի թիվը կազմում է շուրջ 20-ից 25 հազար, կազմակերպվելու են մի շարք միջոցառումներ, որոնց մասին կհայտարարվի մամուլի ասուլիսի ժամանակ:

Ապրիլի 18-ից 24-ը կկազմակերպվեն համատեղ և միասնական միջոցառումներ հոլանդահայ կազմակերպությունների համագործակցությամբ, մասնավորապես Հոլանդահայ կազմակերպությունների ֆեդերացիայի (FAON) և Հոլանդիայի Հայ Դատի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ և այլ հայկական կառույցների մասնակցությամբ: Միջոցառումներ կանցկացվեն նաև ամբողջ տարվա ընթացքում, տարբեր կազմակերպությունների կողմից երկրի տարբեր վայրերում:
 
Հոլանդահայությունը գիտակցում է այն լարվածությունը, որ առաջանում է թուրքական իշխանությունների մոտ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեկոչման առիթով, քանի դեռ Թուրքիան շարունակում է հերքել Հայոց ցեղասպանության փաստը: Թուրքիան փորձում է շեղել հանրության ուշադրությունը ոգեկոչումից, օրինակ նախատեսելով այլ միջոցառումներ ցեղասպանության հիշատակի օրերին: Մամուլի ասուլիսի ընթացքում ավելի մանրամասն անդրադարձ կարվի այս խնդրին: Նաև կքննարկվեն հոլանդահայության նկատմամբ Թուրքիայի և որոշ թուրքական կազմակերպությունների վերաբերմունքի հարցերը: Մեզ համար ընդունելի չեն այն հայտարարությունները, որ արվել են 2014 թ. Ալմելո քաղաքում Թուրքիայի կողմից հրահրված հանրահավաքի ժամանակ, որոնց դեմ հարուցված գանգատը դեռ ընթացքի մեջ է:
 
Հայկական կազմակերպությունները համարում են, որ արժանի ոգեկոչման համար կարևոր է հոլանդական կառավարության ներկայությունը: Սակայն, կառավարությունը վերապահորեն է մոտենում այս խնդրին և պնդում է թե «պարագայից պարագա» քննելու է ոգեկոչմանը մասնակցելու հրավերը: Սրանից առաջ Ինտեգրացիայի նախարար Աշերը խորհրդարանում հայտնել էր, որ դրականորեն է վերաբերվելու ոգեկոչման արարողությանը ներկա գտնվելու հրավերին:
 
Ինչպես հայտնի է, Հոլանդիայի խորհրդարանը 2004 թվականին միաձայն ընդունել է Ռավուտի բանաձևը, որը պարունակում է Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը խորհրդարանի կողմից: Չնայած, որ հոլանդական համակարգում վերջին խոսքը վերապահվում է խորհրդարանին, որը «Հայոց ցեղասպանության» մասին արտահայտվում է ըստ միջազգային գիտական համաձայնության, հոլանդական կառավարությունը խուսափում է այս տերմինաբանությունից և խոսում է օրինակ «Հայոց ցեղասպանության խնդրի» մասին: (Տես նաև 2014 թ. դեկտեմբերի 20-ին հոլանդական Reformatorisch Dagblad օրաթերթում հրատարակված մեկնաբանությունը):
 
Մամուլի ասուլիսի ընթացքում անդրադարձ է արվելու նաև հայերի ներկայիս իրավիճակին, ովքեր, որպես Հայոց ցեղասպանության տեղահանումներից վերապրածներ հաստատվել են Միջին Արևելքի երկրներում, ինչպիսիք են Սիրիան, իսկ այժմ ստիպված են կրկին լքել իրենց բնակավայրը: Նրանցից ոմանք այժմ ապաստան են գտել Նիդերլանդներում և ներկա կլինեն մամուլի ասուլիսի ժամանակ և կպատասխանեն ներկաների հարցերին:
===========================
Մամլո ասուլիսի ժամանակ կներկայացվի նաև մամուլի թղթապանակ.
– Ոգեկոչման միջոցառումների ծրագիրը
– Կարևոր գրքերի և հոդվածների ցանկը
– Հեռուստաընկերությունների համար Հայոց ցեղասպանության և դրա հետևանքների մասին կինոժապավենների և վավերագրական ֆիլմերի ցուցակը
– Reformatorisch Dagblad օրաթերթում հրատարակված հոդվածը