Armeense genocide bij Holocaust Memorial Day

Last updated 15 January 2014                                                                       English        Հայերեն

140125HMDPic

Armeense genocide in het kader van Holocaust Memorial Day

Op 25 januari 2014 zal een bijeenkomst rond de Armeense genocide worden gehouden in het kader van Holocaust Memorial Day gecoördineerd door het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies NIOD.
Holocaust Memorial Day op 27 januari, is een wereldwijde herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust en andere genociden. De dag werd in 2005 aangewezen door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan onder verwijzing naar de bevrijding van nazi-vernietigingskamp Auschwitz op 27 januari 1945.

Deze activiteit wordt georganiseerd door het 24 april Comité van de Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON).

Datum: Zaterdag, 25 januari 2014 om 16.00 uur (zaal open om 15.30 uur)
Plaats: Clubgebouw van de Armeense Culturele Vereniging Abovian
Adres: Weesperstraat 91 – 2574 VS Den Haag
Aanmelding: Via info@abovian.nl – Toegang is gratis
Programma: Het programma bevat een aantal elementen, die invulling geven aan het centrale thema van Holocaust Memorial Day van 2014: “Over Leven” met andere woorden hoe leef en overleef je als je slachtoffer bent van geweld, onderdrukking en vervolging?
• Haygan Mardigjan zal spreken over hoe haar oma de Armeense genocide van 1915 overleefde en over haar leven daarna; het verhaal verschijnt over enige tijd in boekvorm.
• In de documentaire “Grandma’s Tattoos” van Suzanne Khardalian zoekt een kleindochter naar de geschiedenis van haar oma, een overlevende van de Armeense genocide, het geheim van haar tatoeages, het mysterie van haar gedrag en haar emotionele wereld.
• De pijn en strijd van overlevenden van de genocide wordt uitgebeeld in twee dansen van de jeugddansgroep van de Vereniging Abovian.
• In een tentoonstelling ter gelegenheid van Holocaust Memorial Day wordt door middel van krantenartikelen uit de Eerste Wereldoorlog, spotprenten en de rapportage van de Nederlandse gezant in Constantinopel zichtbaar gemaakt hoe in Nederland de berichtgeving over de vervolging en uitmoording van de Armeniërs plaatsvond. Deze tentoonstelling is samengesteld door Peter van der Velden.
• Er zal een overzicht van boeken over de Armeense genocide aanwezig zijn.
• Na afloop is er een drankje en gelegenheid met elkaar na te praten.

Volgend jaar wordt herdacht dat de Armeense genocide 100 jaar geleden, tijdens de Eerste Wereldoorlog, plaatsvond in het Ottomaanse Rijk, waarvoor tal van activiteiten worden voorbereid. Voor alle vragen hierover info@faon.nl

Armenian Genocide as part of Holocaust Memorial Day

On 25 January 2014 an Armenian Genocide Memorial Event will be held in The Hague as part of the Holocaust Memorial Day, coordinated by the Dutch Institute for War, Holocaust and Genocide Studies NIOD.
Holocaust Memorial Day, 27 January, is a worldwide memorial day for the victims of the Holocaust and other genocides. The day was designated in 2005 by UN Secretary General Kofi Annan in reference to the remembrance of the liberation of Nazi death camp Auschwitz on 27 January 1945.

This event is organised by 24 April Committee of the Federation of Armenian Organisations in the Netherlands (FAON).

Date: Saturday, 25 January 2014 at 4 p.m. (doors open at 3:30 p.m.)
Place: Abovian Armenian Cultural Centre of The Hague, The Netherlands
Address: Weesperstraat 91 – 2574 VS The Hague, The Netherlands
Reservation: By e-mail: info@abovian.nl – Admission is free
Programme: The programme includes a number of elements that give meaning to the central theme of Holocaust Memorial Day 2014: “Survival – Life”, which means how to live and to survive if you are victim of violence, oppression and persecution?
• Haygan Mardigjan will talk about how her grandmother survived the Armenian Genocide of 1915 and about her life later. This story will be published later this year in a book.
• In the documentary “Grandma’s Tattoos” by Suzanne Khardalian the granddaughter is looking at the history of her grandmother, a survivor of the Armenian Genocide, the secret of her tattoos, the mystery of her attitude and her emotional world.
• The pain and struggle of the survivors of the genocide is depicted in two dances of youth dance group of Abovian Association.
• To mark Holocaust Memorial Day there will be an exhibition of newspaper articles from the First World War, cartoons and reports of the Dutch ambassador in Constantinople to show how the news on the persecution and extermination of the Armenians was transmitted in the Netherlands. This exhibition is curated by Mr. Peter van der Velden .
• There will be a collection of books on the Armenian Genocide.
• Afterwards there will be drinks and opportunity to talk with each other.

The 100th anniversary of the Armenian Genocide, perpetrated by the Ottoman Empire during the First World War, will be commemorated next year with several events. Please contact info@faon.nl for questions concerning these events.

Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված միջոցառում Հոլոքոստի հիշատակի օրվա շրջանակում

2014 թվականի հունվարի 25-ին Հոլոքոստի զոհերի հիշատակի միջազգային օրվա շրջանակում կկայանա հայոց ցեղասպանությանը նվիրված միջոցառում Հաագայում: Հոլոքոստի հիշատակի օրվա միջոցառումները համակարգում է հոլանդական Պատերազմի, Հոլոքոսթի և Ցեղասպանության հետազոտությունների NIOD ինստիտուտը: Հոլոքոստի հիշատակի օրը նշվում է հունվարի 27-ին ամբողջ աշխարհում, որպես Հոլոքոսթի և այլ ցեղասպանությունների զոհերի ոգեկոչման օր: Այդ օրը հռչակվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանի կողմից 2005 թվականին, ի հիշատակ 1945 թ. հունվարի 27-ին Օսվենցիմի նացիստական համակենտրոնացման ճամբարի ազատագրմանը:

Այս միջոցառումը նախաձեռնել է Հոլանդահայ կազմակերպությունների ֆեդերացիայի (FAON) «24 ապրիլ հանձնախումբը»:

Թվական` Շաբաթ, 25 հունվարի 2014, ժամը 16-ին (սրահի դռները բաց են ժամը 15.30-ից)
Վայրը` Աբովյան միության կենտրոն
Հասցեն` Weesperstraat 91 – Հաագա – Նիդերլանդներ
Տեղերը` Ապահովել էլ. նամակով` info@abovian.nl – Մուտքն ազատ է
Ծրագիրը` Ծրագիրը պարունակում է մի շարք տարրեր, որոնք առնչվում են 2014 թվականի Հոլոքոստի հիշատակի օրվա կենտրոնական թեմային` «Վերապրել – Ապրել», որը նշանակում է ինչպես կարող է ապրել ու գոյատևել բռնության, ճնշման ու հալածանքի ենթարկված անձը:
• Հայկան Մարտիկյանը կխոսի թե ինչպես է փրկվել իր տատիկը 1915 թվականի Մեծ Եղեռնի արհավիրքներից և ինչպես է շարունակել իր կյանքը: Նա այդ մասին գիրք է գրել, որը կհրատարակվի մոտակա ամիսներին:
• Սյուզան Խարդալյանի «Տատիկիս դաջվածքները» փաստավավերագրական ֆիլմում թոռնուհին փնտրում է Մեծ Եղեռնը վերապրած իր տատիկի պատմությունը, նրա դաջվածքների առեղծվածը, նրա յուրահատուկ վերաբերմունքի և զգայական աշխարհի գաղտնիքը:
• Ցեղասպանության վերապրածների ցավն ու պայքարն են պատկերված երկու պարերում, որոնք կկատարի Աբովյան միության երիտասարդական պարախումբը:
• Հոլոքոստի հիշատակի օրվա կապակցությամբ կցուցադրվեն առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին հոլանդական թերթերում լույս տեսած հոդվածներ, ծաղրանկարներ և Հոլանդիայի դեսպանի զեկույցները, որպես նմուշ Նիդերլանդներում հայերի հալածանքների ու բնաջնջման մասին տարածված լուրերի: Այս ցուցահանդեսը կազմել է Պետեր վան դեր Վելդենը:
• Կցուցադրվեն հայոց ցեղասպանության մասին հրատարակված գրքերի հավաքածո:
• Ընդունելություն և միմյանց հետ զրուցելու հնարավորություն:

2015 թվականին նշվելու է Մեծ Եղեռնի 100-ամյակը բազմաթիվ միջոցառումներով: Այս մասին ձեր հարցերը կարող եք ուղղել մեզ info@faon.nl հասցեով:

Comments are closed.